Specialerbjudande

Använd koden:KONSULTATION

(50% gäller till söndag)

Sök

Vad händer om en av arvtagarna inte accepterar testamentet?

Datum: 14/10/2022

Hej,

Vad händer om en av arvtagarna inte accepterar testamentet? Kan bodelningen och arvskiftet ändå genomföras, mot deras vilja?

Hej och tack för din fråga,

En bodelning kan göras även om någon av arvtagarna för en klandertalan av testamentet. Arvskiftet påverkas däremot om en dödsbodelägare vinner framgång med klandertalan, och därför kommer arvskiftet sannolikt inte göras förrän klagandefristen av testamentet har löpt ut och testamentet har vunnit laga kraft.

Om en arvinge vill ogiltigförklara ett testamente så ska denne väcka en klandertalan. En sådan talan måste väckas inom 6 månader från det att arvingen delgavs testamentet.[1] Om talan inte väcks inom denna tid går rätten till att ogiltigförklara testamentet förlorad. Testamentet blir i sådant fall slutligt giltigt och kan alltså inte längre angripas.

Om klandertalan godkänns så föreligger ogiltigheten endast mot den arvinge som fört talan. Detta innebär att om endast en av arvtagarna väcker klandertalan och vinner framgång, blir testamentet ogiltigt endast i förhållande till den arvingen men giltigt för de andra arvingarna.

En bouppteckning, alltså en förteckning över den avlidnes och eventuell make eller makas tillgångar och skulder, ska göras senast tre månader efter dödsfallet.[2] Testamentet ska bifogas i bouppteckningen[3] och skickas in till Skatteverket inom en månad från upprättandet[4]. Om den avlidne var gift ska i regel även en bodelning göras, vilket innebär att makarnas giftorättsgods fördelas mellan den efterlevande maken och den avlidnes arvingar och universella testamentstagare. Först efter detta kan ett arvskifte ske, alltså en uppdelning av den avlidnes tillgångar mellan dödsbodelägarna.[5] I arvskiftet ska ett testamente, under förutsättning att det är giltigt, beaktas. Innan arvskiftet kan ske behöver eventuella tvistigheter mellan dödsbodelägarna lösas. Arvskiftet kan ske enligt avtal dödsboägarna sinsemellan, men kommer dödsbodelägarna inte överens kan de ansöka om en boutredningsman.

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist. Du kan också läsa mer om ämnet i våra handböcker i arv, bouppteckning och testamente.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 14 kap. 5 § Ärvdabalken
[2] 20 kap. 1 § Ärvdabalken
[3] 20 kap. 5 § Ärvdabalken
[4] 20 kap. 8 § Ärvdabalken
[5] 23 kap. 1 § Ärvdabalken

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

50% rabatt på din konsultation!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av våra bästa tips i aktuella juridiska frågor.

Efter registrering får du en rabattkod skickad till din mejl som du kan använda när du bokar konsultation med advokat.