Specialerbjudande

Använd koden:KONSULTATION

(50% gäller till söndag)

Sök

Vad händer om en förälder inte vill ta hand om sitt barn?

Datum: 13/07/2023

Hej,

Jag är en ensamstående mamma med två pojkar. Pappan bor sedan några år tillbaka i en annan stad och han visar inget intresse för sina barn. Han varken ringer eller träffar dem. Den enda gången vi hör av honom är vid jul då han skickar ett par julklappar till pojkarna. Min fråga är om man verkligen får flytta så långt ifrån sina barn och undvika allt ansvar? Då han inte visar något intresse för barnen överväger jag att begära ensam vårdnad. Kan jag det?

Hej och tack för din fråga,

Det är möjligt för en förälder att flytta ifrån sina barn och det finns ingen möjlighet att på juridisk väg få en förälder att träffa sina barn emot dennes vilja. I princip kan en förälder därför undkomma stor del av ansvaret för sina barn. Det skulle däremot kunna vara möjligt för dig att få ensam vårdnad.

Den som har vårdnaden om ett barn har ansvar för deras personliga förhållanden och ska se till att barnets behov gällande omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosedda. Vårdnadshavaren svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till ålder, utveckling och övriga omständigheter samt ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning.[1] Eftersom ni har gemensam vårdnad ska ni båda ansvara för detta.

För att få till en ändring i vårdnaden kan du och barnens pappa avtala om att vårdnaden ska tillfalla dig ensamt. Avtalet gäller om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det.[2] För det fall barnens pappa inte vill avtala om förändring i vårdnaden kan du ansöka om stämning hos tingsrätten. Rätten kan då besluta att ni fortsatt ska ha gemensam vårdnad, eller att vårdnaden ska tillfalla en av er ensamt. Vid bedömningen fäster rätten avseende särskilt vid er förmåga att sätta barnens behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnen.[3] För det fall pappan undandrar sig ansvar i frågor gällande barnen är det således en omständighet som talar för att vårdnaden ska tillfalla dig ensamt.

Även barnens rätt till umgänge med sin pappa kan prövas i domstol. Barnen kan dock inte ges rätt till umgänge med en förälder som motsätter sig detta, då det riskerar att komma i konflikt med barnets bästa.[4] Av frågan framgår att de inte bor hos sin pappa. Han kan därmed bli skyldig att betala underhållsbidrag. Detta gäller oavsett om han fortsatt är vårdnadshavare eller om vårdnaden tillfaller dig ensamt.[5]

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist. Du kan också hitta mer information i vår handbok i vårdnad, boende och umgänge.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 6 kap. 2 § Föräldrabalken (FB)
[2] 6 kap. 6 § FB
[3] 6 kap. 5 § FB
[4] Svea hovrätts dom den 22 mars 2001 i mål nr T 4337-00
[5] 7 kap. 1 och 2 § § FB

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

50% rabatt på din konsultation!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av våra bästa tips i aktuella juridiska frågor.

Efter registrering får du en rabattkod skickad till din mejl som du kan använda när du bokar konsultation med advokat.