Vad händer om jag glömmer att scanna in en vara vid självutcheckningen i mataffären?

Hej,

För ett tag sedan när min sambo var och handlade i mataffären missade hon att scanna en kycklingfilé till ett värde av 120 kr. Personalen stoppade henne för stickprovskontroll och ringde polisen trots att hon berättade att det var ett misstag. Hon är inte tidigare dömd och skulle aldrig medvetet stjäla något. Nu har vi fått reda på att det ska det bli rättegång för pengen.

Vilka rättigheter har hon? Jag tycker att det hela är så banalt då det är en så liten summa, och då självscanning inte är 100% säkert att det alltid fungerar eller att man får in alla varor korrekt. Dessutom har hon inte blivit erbjuden en offentlig försvarare. Får man verkligen ställas inför domstol utan en advokat som staten står för?

 

Hej och tack för din fråga,

Stöld regleras i 8 kap. 1 § Brottsbalken i vilket det framgår att stöld består av att en person olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det. Därtill krävs det att tillgreppet innebär en skada. Dessa krav måste vara uppfyllda för att det ska vara fråga om stöld. Om det är fråga om en stöld i detta fall, så är det fråga om ringa stöld eftersom det med hänsyn till värdet av saken (120 kr) och övriga omständigheter vid brottet är att anses som ringa.

Men för att det överhuvudtaget ska vara fråga om stöld krävs det uppsåt. Enkelt förklarat innebär det att gärningsmannen hade för avsikt att begå brottet. I din sambos fall kan man ifrågasätta om det har förelegat uppsåt, eftersom hon råkat ta med sig kycklingen av misstag. Det är detta ni får försöka få fram i ert försvar. I ett brottmål är det åklagaren som har hela bevisbördan. Det är alltså åklagaren som ska ställa det utom rimligt tvivel att din sambo hade uppsåt att tillägna sig varan.

Den andra frågan avser om det är tillåtet att ställas inför rätta utan advokat som staten betalar för. Tyvärr så ges inte rätt till försvarare för alla brott, utan endast i vissa fall. Enligt 21 kap. 3a § 1 st. Rättegångsbalken framgår att offentlig försvarare främst ska förordnas när den misstänkte är anhållen eller häktad, eller när det inte är stadgat lindrigare straff för brottet än fängelse i 6 månader. Det finns således troligtvis inte någon rätt för din sambo att få en försvarare av staten i detta fall.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.