Helgerbjudande: 50% på valfri konsultation

Använd Rabattkod: FRAGAADVOKATEN

Vad händer om jag och min dotter blir bostadslösa?

Datum: 26/10/2021

Hej,

Jag och min dotter riskerar att inom kort vara bostadslösa. Kan jag ringa hennes pappa för att be om ekonomisk hjälp trots att vi inte har kontakt med honom? Om jag inte kan ta hand om min dotter, kan hennes pappa komma att överta vårdnaden?

Hej och tack för din fråga,

En förälders skyldigheter går att utläsa av Föräldrabalken. I det fall föräldrarna inte är gifta eller bor tillsammans har föräldrarna inte några skyldigheter i förhållande till varandra utan endast i förhållande till gemensamma barn. Av 7 kap. 1 § Föräldrabalken framgår att underhållsskyldigheten gäller tills dess att barnet fyller 18 år alternativt tills dess att barnet fyller 21 år om det fortfarande går i skolan (grundskola eller gymnasium) samt att skyldigheten att stå för barnets underhåll är gemensam för föräldrarna och skall fördelas mellan dem utifrån vad som är skäligt utifrån deras ekonomiska situation. Av en förälder som inte bor tillsammans med barnet skall underhållsskyldigheten fullgöras genom att underhållsbidrag utbetalas till barnet, 7 kap. 2 § Föräldrabalken. Underhållsbidrag fastställs antingen genom avtal mellan föräldrarna eller genom dom.

Beträffande vårdnaden om barnet regleras detta i 6 kap. Föräldrabalken. I det fall den förälder som har vårdnaden om barnet gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller på något annat sätt brister i omsorgen om barnet och detta riskerar att medföra bestående fara för barnets hälsa eller utveckling skall rätten besluta om ändring i vårdnaden, 6 kap. 7 § Föräldrabalken. Om en förälder har ensam vårdnad om barnet och rätten skall fatta beslut på ovan nämnda grund skall vårdnaden flyttas över på den andra föräldern alternativt till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Alla beslut som rör barnet skall fattas med utgångspunkt i vad som kan bedömas vara barnets bästa, 6 kap. 2a § Föräldrabalken. Samma sak gäller om en ensam vårdnadshavare är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden, 6 kap. 8 § Föräldrabalken. Vid en bedömning av vad som är barnets bästa tas i beaktande hur lämplig den andra föräldern är som vårdnadshavare och hur relationen mellan barnet och den andra föräldern ser ut, trygghet och kontinuitet anses viktigt för barnets välmående och utveckling.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.