Vad händer om jag vägrar SOL-placering av min dotter?

Hej,

Min dotter på 12 år är SOL placerad sedan snart 3 år tillbaka. Våra umgängen har varit utan problem och soc.sekreteraren har alltid haft som mål att dottern ska flytta hem väldigt snart, men så fort hemtagning ska ske kommer de på nya punkter som ska uppfyllas. Soc har även flera tillfällen sagt att de har börjat se att jag och dottern har fått en bättre relation och att det går positivt framåt.

Nu har soc plötsligt ändrat ställning och säger att hon, sina chefer m.fl anser att min dotter ska fortsätta bo i familjehemmet tills hon fyller 18 år. Någon LVU finns det inte kriterier för. Soc ska nu inleda en utredning där vissa frågeställningar ska besvaras. Min dotter har sagt till mig att hon vill flytta hem och att hon trivs inte med familjen. Min dotter har en lindrig utvecklingsstörning och har svårt att prata om svåra saker och att ta beslut. Soc. väljer att lyssna på familjen och när jag bevisar motsatsen så tar de inte detta på allvar eller lyssnar.

Om ingen LVU inleds, vad har jag då för rättigheter? Jag var i kontakt med advokat när det var tal om att dottern skulle placeras, men fick som svar att det är enbart vid LVU ärenden som jag kunde få hjälp. Jag är bara en vanlig mamma som älskar min dotter, jobbar, har bra boende inga missbruksproblem eller skulder. Vad kan jag göra?

Hej och tack för din fråga,

Barn har en rätt till omvårdnad, här ingår både fysisk och psykisk omsorg.[1] Vårdnadshavaren ansvarar alltid främst för barnets behov men socialtjänsten har ett övergripande ansvar för att barn och ungdomar växer upp under trygga förhållanden.[2]

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) tillämpas när socialtjänsten beslutar att omhänderta ett barn. Man talar om två huvudfall då omhändertagande enligt LVU kan bli tillämpligt, miljöfall och beteendefall.

Miljöfall är då det föreligger exempelvis omsorgsbrister i hemmiljön såsom fysisk eller psykisk misshandel. Beteendefallen är då barnets agerande innebär att barnet själv utsätter sig för en påtaglig risk genom missbruk, brottslighet eller annat socialt nedbrytande beteende. Föreligger det inte en påtaglig risk finns inte någon grund för tvångsåtgärder. Man gör alltid en bedömning av barnets bästa i sådana fall.[3]

Ett barns vårdbehov ska i första hand tillgodoses inom ramen för SoL och bygga på frivillighet och samtycke. Det är först om föräldrarna skulle tacka nej till frivilliga insatser enligt SoL, som åtgärder med stöd av LVU kan vidtas. Barnets bästa ska alltid vara vägledande och ligga till grund för huruvida barnet ska ges vård med stöd av LVU. Genom att samtycka till den vård som socialnämnden ansett vara behövlig förklarar sig vårdnadshavarna villiga att medverka till vården och att följa de anvisningar som nämnden bedömer nödvändiga för att genomföra vården.

Om du inte går med på att medverka till vården så föreligger således risk för att ett LVU-beslut tas. Däremot framgår det från dina uppgifter att det inte är aktuellt med ett LVU. Om det inte är aktuellt med ett LVU finns det ingen som kan framtvinga en placering av din dotter.

Du har rätt till hjälp av en advokat eller jurist under processen med socialtjänsten. Det är endast när ett LVU-beslut har tagits som man har rätt att få ett offentligt biträde förordnad från staten, det vill säga betalat av staten. När det inte finns ett LVU-beslut, som i ditt fall, så kommer du stå för kostnaderna privat.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 6 kap. 1 § FB.
[2] 5 kap. 1 § SoL.
[3] 1 § LVU.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.