Vad händer om jag vistas i ett annat EU-land längre än 3 månader?

Hej,

Vad händer om jag vistas i ett annat EU-land längre än 3 månader?

 

Hej och tack för din fråga,

Inom EU råder fri rörlighet som innebär att medborgare i ett EU-land, som har ett giltigt pass eller ID-kort, kan bosätta sig i ett annat EU-land i tre månader utan att registrera sig hos landets myndigheter. Grundprincipen fastställs i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, avdelning 4, kapitel 1, artikel 45.

Det finns tre typer av uppehållsrätt tidsbegränsad uppehållsrätt, förlängd uppehållsrätt och permanent uppehållsrätt.

För att ha tidsbegränsad uppehållsrätt, det vill säga upp till tre månader, krävs inget utöver att unionsmedborgaren har ett nationellt ID-kort eller ett pass. En EU-medborgare får således vistas i ett EU-land i upp till tre månader.

För att ha förlängd uppehållsrätt, det vill säga få stanna längre tid än tre månader, krävs förenklat att unionsmedborgaren antingen är 1) arbetstagare eller egenföretagare, alternativt 2) arbetssökande, student eller att unionsmedborgaren annars har tillräckliga tillgångar för sin försörjning samt giltig sjukförsäkring.

För att ha permanent uppehållsrätt krävs att en unionsmedborgare har uppehållit sig i ett EU-land i minst fem år.

Om en unionsmedborgare stannar en längre period än tre månader utan uppehållsrätt så saknar denne tillstånd att befinna sig i landet.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas