Vad händer om man gör en bodelning under äktenskapet?

Hej,

Min man vill ha prövotid för skilsmässan (vi har ej barn under 16). Han vill dock att vi gör en bodelning direkt nu under äktenskapet innan prövotiden för att han tycker inte heller att vi ska ha delad ekonomi när vi bor på två håll. Han ska köpa ut mig ur huset men jag känner mig osäker om jag vill det.

Hur går en bodelning under äktenskapet till? Måste jag gå med på det?

Hej och tack för din fråga,

Huvudregeln är att bodelning sker vid äktenskapsskillnad eller dödsfall. Det går emellertid att göra en bodelning under äktenskapet.[1] Bodelning under bestående äktenskap kallas också äktenskapsbodelning.

För att äktenskapsbodelning ska vara möjligt behöver båda makar vara överens om det samt vara överens om hur fördelningen av egendomen ska göras. Om makarna är överens så kan makarna genom en skriftlig anmäla till Skatteverket välja att fördela sin egendom genom bodelning. Den egendom makarna ägde den dag anmälan inkom till Skatteverket är den som ingår i bodelningen.

Till skillnad från en “vanlig” bodelning med anledning av skilsmässa finns det ingen möjlighet att via tingsrätten utse en bodelningsförrättare för att tvångsvis genomföra bodelningen, vilket det gör i samband med en skilsmässa. Syftet med att göra en bodelning under pågående äktenskap är istället att makarna ska klargöra ägandeförhållande självmant och med enighet.

En bodelning under äktenskap innebär dock att egendomen fortfarande ska ingå i en senare bodelning om makarna skiljer sig. För det fall makarna vill att egendomen ska bli enskild behöver makarna upprätta ett äktenskapsförord.

En make kan aldrig tvingas att göra äktenskapsbodelning. En sådan är en helt frivillig uppgörelse mellan makarna. Det innebär alltså att du inte behöver gå med på en bodelning under äktenskapet.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1]  9 kap. 1 § 2 st. ÄktB.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.