Vad händer om man blir anklagad för att motarbeta umgänget mellan sitt barn och sitt ex?

Hej,

Min dotter har blivit stämd och påstås ha nekat fadern till hennes barn umgänge. Han har under de senaste två månaderna kommit med fyra förslag för umgänge men alltid med mycket kort varsel och ibland under förutsättning att min dotter skulle avsätta en hel dag för att han skulle umgås några timmar med barnen. Under denna period har han endast träffat barnen vid ett tillfälle och då under en dryg timme på en öppen förskola.

Faderns advokat fullständigt nonchalerar min dotters skrivelse där det tydligt framgår att hon inte motsätter sig att fadern har umgänge. Vad händer om fadern går vidare med stämningen?

Hej och tack för din fråga,

Umgängessabotage innebär att någon av föräldrarna medvetet försöker förhindra barnet från umgänge med den andra föräldern. Ett umgängessabotage kan ske på flera sätt. Det kan handla om att boendeföräldern vid upprepade tillfällen ställer in umgänget eller att en förälder talar så illa om den andra föräldern inför barnet att barnet inte längre vill träffa denne.

Barnet har rätt till umgänge med båda föräldrarna. Den förälder som barnet bor hos och som har vårdnaden om barnet har en skyldighet att tillse att barnet får umgås med båda föräldrarna.

Om en förälder anser att deras barn har utsatts för umgängessabotage så kan den föräldern komma att vända sig till familjerätten för att få till stånd en utredning. Om familjerätten finner att en förälder gjort sig skyldig till umgängessabotage kan familjerätten påtala för den föräldern att man gjort sig skyldig till brott mot umgängesrätten och försöka få till stånd en förändring.

Om föräldern inte slutar med sitt umgängessabotage så kan den andre föräldern lämna in en stämningsansökan till Tingsrätten. Tingsrätten kommer då kräva att en umgängesutredning upprättas. Under en umgängesutredning pratar socialtjänsten med barnet, föräldrarna och andra närstående. Socialtjänsten lämnar sedan utredningen till Tingsrätten som beslutar i ärendet.

Om en förälder befinns vara skyldig till umgängessabotage finns det en risk att hon eller han bli av med vårdnaden av barnet. Lagen säger nämligen att en vårdnadshavare har skyldighet att respektera umgängesrätten och tillgodose barnets behov av att träffa båda sina föräldrar. Vårdnaden kan då tillfalla den förälder som bäst kan tillgodose barnets intresse av att ha en nära och god relation till båda föräldrarna. Tingsrätten kan således välja att lyfta över vårdnaden från den saboterande föräldern och att barnet då bor hos den mer samarbetsvilliga föräldern. Dessutom kan vite utfärdas för den umgängessaboterande föräldern.

Det som kan rekommenderas för din dotter är att i största möjliga mån försöka få till umgänge mellan barnet och barnets far för att undvika problem i framtiden.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.