Helgerbjudande

Använd koden:ADVOKAT

(50% rabatt på konsultation till söndag)

Vad händer om mina samlarbilder som skulle värderas försvinner under transport?

Datum: 01/04/2021

Hej,

Jag har en väldigt värdefull samling av samlarbilder. I augusti 2020 köpte jag en tjänst av ett företag via nätet. De skulle ordna så att några av mina kort graderades (autentisera korten och bedöma skicket på dem) av ett amerikanskt företag. I priset uppger företaget att frakt, graderingsavgift och moms ingår. Det framgår inte något om försäkring eller vem som bär risken. Kortens marknadsvärde uppskattar jag till ungefär 160 000 kr. Nu säger företagaren att korten har försvunnit under frakten och trots postreklamation är paketet borta. Korten har alltså försvunnit när han skickat dem mellan sitt företag och företaget som graderar korten. Nu menar han efter att vi pratat igenom det att han kan återbetala mig 30 000 kr plus avgiften han tog för sin tjänst. 30 000 är nämligen det värde jag uppskattar att jag köpte korten för, men långt ifrån marknadsvärdet idag. Att tillägga är att företaget endast försäkrat frakten till 25 000 kr, trots att värdet på försändelsen var betydligt högre. I försändelsen var det inte endast mina kort om jag förstått företaget rätt.

Så min fråga är, vem bär ansvaret för risken i detta fall? Det finns inga köpvillkor som säger att företaget avsäger sig någon risk. Enligt min bedömning så säger konsumenttjänstlagen att företaget bär ansvaret för min vara när de tar hand om det och när tjänsten är felaktig är företaget skyldig att ersätta mig för den skada det gjort på min ekonomi.

Hej och tack för din fråga,

Det bör först noteras att du har ingått ett distansavtal eftersom du köpt tjänsten via internet. Därför gäller lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.[1] I lagen finns inga särskilda regler kring vem som bär på risken för varan. Allmänna reklamationsnämnden har dock berört frågan vem av parterna som har ansvar för varor vid en retur när konsumenten har lämnat varan till en transportör. De anser att det är företaget som bär på ansvaret när konsumenten har lämnat över varan till transportören, och konsumenten kan därför inte hållas ansvarig om varan skulle skadas eller försvinna under transport.

Huvudregeln är att när en konsument köper en tjänst genom ett distansavtal med ett företag, så har konsumenten rätt att ångra sig.[2] Ett undantag från detta är dock om fullgörelse av tjänsten har påbörjats, då har konsumenten ingen ångerrätt. Trots att du inte har någon ångerrätt i detta fall, kan du fortfarande få hjälp om det föreligger fel i tjänsten. Fel i tjänst anses föreligga om resultatet avviker från vad konsumenten har rätt att kräva, trots att avvikelsen beror på en olyckshändelse eller om en utomstående har skadat resultatet.[3] Enligt lagkommentaren framgår att det är ”likgiltigt vad som är orsaken till en avvikelse från vad konsumenten enligt felreglerna har rätt att kräva”.[4] En tjänst anses vara felaktig om resultatet avviker från vad konsumenten har rätt att kräva. Konsumenten har rätt att kräva att näringsidkaren ska utföra tjänsten fackmässigt.[5] Fackmässighet bedöms utifrån de kvar på kompetens, samt kvalitet som gäller inom branschen.

I ditt fall bör tjänsten anses vara felaktig. Du har betalat för tjänsten för att få dina samlarbilder värderade. Istället har företaget som du har köpt tjänsten av inte tillhandahållit en tillräcklig säker transport, särskilt med tanke på samlarbildernas värde, och samlarbilderna är nu borta. Tjänsten verkar inte uppfylla kravet på fackmässighet, särskilt med tanke på att företaget enbart försäkrat frakten till 25 000 kr, trots att det estimerade värdet på dina samlarbilder är 160 000 kr, samt att andra kort fraktades tillsammans.

För att du ska kunna göra påföljder gällande, krävs det att du reklamerar och underrättar näringsidkaren, vilket jag utgår från att du har gjort.[6] Företaget har en skyldighet att ersätta den skada som uppkommit på grund av att tjänsten är felaktig. Dock kan företaget slippa ansvar om de kan visa att felet beror på ett hinder som legat utanför företagets kontroll. I lag stadgas att ett företag alltid har en skyldighet att ersätta en skada om resultatet av tjänsten avviker från vad företaget utlovat.[7]

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 1 kap. 2 § Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal (Distansavtalslagen)
[2] 10 § Distansavtalslagen
[3] 9 § 2 st. 1 p. Konsumenttjänstlagen (KtjL)
[4] Unnersjö, Alexander, Konsumenttjänstlagen 1985:716 lagkommentar till 9 §, Karnov
[5] 4 § KtjL
[6] 17 § KtjL
[7] 31 §  KtjL

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.