Vad händer om mitt barns pappa inte kan betala underhåll?

Hej,

Vad gäller vid de fall som ett gemensamt barn bor 100% hos den ena föräldern (mamman) men den andre föräldern (pappan) har så låg inkomst att försäkringskassans uträkning säger att den föräldern som har barnet skall betala 100% av barnets kostnader?

Hej och tack för din fråga,

Föräldrar ska svara för underhåll åt sitt barn efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga enligt Föräldrabalken (FB) 7 kap. 1 §. Den av föräldrarna som inte varaktigt bor med barnet måste bidra genom att betala underhållsbidrag enligt FB 7 kap. 2 §.

Om föräldern som inte bor med barnet inte har råd att betala kan barnet få underhållsstöd från Försäkringskassan. Då kan boendeföräldern ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan. Får man det beviljat är det ett fastställt belopp på minst 1 573 kronor per månad. Beloppet ökar ju äldre barnet blir. Den förälder som inte bor med barnet kan då betala tillbaka beloppet till Försäkringskassan.

Läs mer här om vad som händer om man inte kan betala tillbaka till Försäkringskassan.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas