Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Vad händer om vårdnadshavaren samtycker till LVU:et?

Vad händer om vårdnadshavaren samtycker till LVU:et?

Hej och tack för din fråga.

Om båda vårdnadshavarna och den unge samtycker till LVU-vård och samtycket anses allvarligt och varaktigt menat så ska inte ansökan om vård med stöd av LVU bifallas. Detta då vården kan bedrivas på frivillig väg med stöd av socialtjänstlagen. Men ofta bedöms ett samtycke inte som tillräckligt då vården måste garanteras. Men frågan får bedömas i från fall till fall och är beroende av omständigheterna i just ert fall.

Läs mer om LVU här.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online