Helgerbjudande: 50% på valfri konsultation

Använd Rabattkod: FRAGAADVOKATEN

Vad har den förälder som får barnbidraget för skyldighet?

Datum: 30/09/2021

Hej,

Jag undrar vad den förälder som får barnbidraget har för skyldighet?

Hej och tack för din fråga,

Föräldrar är i normalfallet skyldiga att underhålla sina barn ekonomiskt tills barnet blir myndigt, eller till dess att barnet fyller 21 år om barnet fortfarande går i skolan. Med studier avses här grundskola, gymnasieskola eller annan jämförlig grundutbildning, men inte studier vid universitet eller högskolor.

Enligt Föräldrabalken 7:1 är föräldrarnas underhållsskyldighet beroende av vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov, föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, barnets egna inkomster och tillgångar samt barnets sociala förmåner. Var och en av föräldrarna ska efter sin förmåga bidra till att betala kostnaderna för underhåll för barnet. En förälder som bor tillsammans med barnet fullgör normalt sin underhållsplikt genom att stå för kostnader som t.ex barnets mat, utbildning, kläder osv samt genom att sköta om hemmet.

En förälder som inte varaktigt sammanbor med barnet är enligt Föräldrabalken 7:2 skyldig att betala underhållsbidrag i pengar. Det som styr vad pengarna ska läggas på är således barnets behov, vilket skiljer sig från ett barn till ett annat. Det är därför inte möjligt att svara precist på denna fråga, utan föräldrarna måste disponera pengarna utifrån just deras barns behov.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.