Vad har jag för ekonomiska rättigheter efter skilsmässan?

Hej,

Ansökan om äktenskapsskillnad är inskickad till tingsrätten. Min make har tre gånger så stor inkomst som mig. Vi har tre barn tillsammans, de kommer efter separationen att bo hos mig. Vad har jag för ekonomiska rättigheter?

Hej och tack för din fråga,

Äktenskapsskillnad och bodelning regleras i Äktenskapsbalken. Vid äktenskapsskillnad skall en bodelning ske. Om ingen av makarna yrkar på att genomföra bodelningen tidigare görs den vanligtvis då äktenskapet upplösts, det vill säga då tingsrätten beslutat i ärendet och detta beslut vunnit laga kraft. Oavsett när bodelningen genomförs skall dock utgångspunkt tas i egendomsförhållandena den dag talan om äktenskapsskillnad väcktes. Vid bodelning fördelas makarnas egendom lika mellan dem med undantag av egendom som är enskild genom exempelvis äktenskapsförord eller gåva förenad med villkor om att denna är enskild. Vid fördelning av egendom på lotter skall makarnas gemensamma bostad tillfalla den make som bäst behöver bostaden, vid denna bedömning tas exempelvis i beaktande hos vem eventuella barn kommer att bo om boendet inte delas lika mellan makarna.

Barn som endast bor med en av sina föräldrar har rätt till underhållsbidrag från den andra föräldern i enlighet med 7 kap. Föräldrabalken. Bidragets storlek bestäms genom avtal eller dom och skall ha utgångspunkt i barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Bidraget betalas ut till boendeföräldern.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.