Vad innebär barnets bästa?

Hej,

Min dotter på 6 månader har blivit omhändertagen av socialtjänsten. Hon bor just nu hos ett familjehem. Socialtjänsten har kommit med massa lögner angående hur jag tar hand om min dotter. De säger att min dotters bästa är att hon inte bor hos mig. Jag tycker inte att det stämmer. Vad innebär barnets bästa?

Hej och tack för din fråga,

Principen om barnets bästa finns stadgat i många lagar. I t.ex. 1 kap. 2 § Socialtjänstlagen (SoL) anges att när åtgärder rör barn ska hänsyn tas till vad barnets bästa kräver, i 6 kap. 2a § Föräldrabalken (FB) framgår att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid avgörande av alla frågor som rör vårdnad, boende samt umgänge och även i 1 § Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) anges att det som är bäst för barnet är det som ska vara avgörande vid beslut om barns vårdbehov. Bestämmelserna i dessa lagar har utformats i ljuset av barnkonventionen. Barnkonventionen gäller numera som svensk lag.

Barnets bästa finns inte definierat varken i Sol, LVU, FB eller i barnkonventionen finns någon definition. I FB framgår däremot att man vid bedömningen av barnets ska ta hänsyn till risken för att barnet far illa och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Det är svårt att generellt fastställa vad som är barnets bästa. Lagstiftaren har nog tänkt att ansvaret ska ligga på domstolen respektive socialnämnden som i varje enskilt fall ska göra den individuella bedömningen om vad som är barnets bästa. Bedömningen av barnets bästa anses vara en process med flera steg. Vetenskap och erfarenhet ska beaktas, underlag från närstående, personer från skolverksamhet och myndigheter som har kunskap om barnet ska hämtas in. Dessutom ska det som barnet själv ger uttryck för beaktas.

Innebörden av principen om barnets bästa har varierat över tid och är beroende av det samhälle som tillämpar principen. Principen kan anses få sitt innehåll mot bakgrund av den syn som råder i samhället vad gäller barn och vad barn behöver.

Det är svårt att ge ett närmare svar men generellt kan det sägas att det specifika barnet ska vara i fokus, hänsyn ska tas till om det föreligger risk för att barnet skadas och hänsyn ska även tas till barnets egen inställning utifrån ålder och mognad. Det finns alltså flera parametrar att beakta och ett relativt stort tolkningsutrymme.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.