Vad innebär dold samäganderätt mellan sambos?

Hej,

Min sambo vill separera. Han äger sedan innan vårt förhållandes ingående en bostad. Han menar att han har rätt till hela huset själv och att han inte behöver ge mig någon ersättning. Finns det ingenting som heter dold samäganderätt som gäller mellan sambos?

Hej och tack för din fråga,

I rättspraxis har det utvecklats en princip om så kallad dold samäganderätt. Denna princip innebär att en make/sambo under vissa förutsättningar kan ha rätt till en andel i en fastighet trots att den andra maken/sambon ensam står som avtalspart. I rättspraxis har tre villkor ställts upp för att dold samäganderätt ska föreligga:

  • Egendomen ska vara inköpt för gemensamt bruk.
  • Den dolda samägaren ska ha lämnat ett ekonomiskt bidrag till köpet vid köptillfället.
  • Parterna ska anses ha förutsatt att egendomen ska samägas. Detta tredje villkor antas i regel vara uppfyllt om de två första villkoren föreligger.

Som framgår enligt dina uppgifter har du inte lämnat något ekonomiskt bidrag till köpet vid köptillfället av fastigheten och när det är fråga om fastigheter krävs att ett konkret ekonomiskt bidrag lämnas i samband med köpet. Det är inte tillräckligt att ett ekonomiskt bidrag lämnas i ett senare skede. Däremot är kravet på ekonomiskt bidrag uppfyllt om köpet finansieras genom ett lån och om parterna tillsammans betalat de löpande räntorna och amorteringarna. Högsta domstolen ansåg i NJA 1981 s. 693 att kravet på det ekonomiska bidraget är uppfyllt när mannen fått köpa en fastighet av kvinnans far till ett förmånligt pris och då kvinnan av sin förvärvsinkomst köpt bohag till det gemensamma hemmet.

Det måste i sådana fall göras en bedömning av om du har lämnat ett konkret ekonomiskt bidrag vid köpet av fastigheten. Har detta inte gjorts har du tyvärr ingen rätt till fastigheten eller till någon ersättning.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.