fbpx

Vad innebär en vårdnadsutredning?

Hej,

Jag ligger i en vårdnadstvist med min före detta. Vi har fått datum för huvudförhandling. Det pågår dock fortfarande en vårdnadsutredning hos socialen. Hur lång tid kommer det ta tills att utredningen är klar och vad är syftet med utredningen? Är det socialtjänsten som bestämmer vem som får vårdnaden?

Hej, och tack för din fråga!

Vid en vårdnadstvist måste tingsrätten göra en bedömning av den rådande familjesituationen. Enligt föräldrabalken (FB) 6:19 är det rättens ansvar att se till att frågor om vårdnad, boende och umgänge blir tillbörligt utredda. Om rätten anser att det behövs mer utredningar får rätten uppdra åt socialnämnden att utföra vårdnads-, boende- och umgängesutredningar. Utredningarna hämtas inte in rutinmässigt utan endast när uppgifterna behövs för att kunna fatta ett beslut.

Utredningen syftar till att hjälpa rätten att komma fram till vad som är det bästa för barnet. Socialtjänsten ska försöka skapa sig en objektiv bild av situationen.

En vårdnadsutredning ska genomföras noggrant, men med tanke på barnets bästa bör den inte ta för lång tid. Vanligtvis tar en utredning ungefär fyra månader.

I vissa fall lämnar socialtjänsten en rekommendation till tingsrätten om vad som är bäst för barnet. Domstolen är inte bunden av socialtjänstens rekommendation.

 

Med vänliga hälsningar,

Zeijersborger & Co

 

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas