Helgerbjudande

Använd koden:ADVOKAT

(50% rabatt på konsultation till söndag)

Vad innebär ett samtycke till vård enligt LPT?

Datum: 25/10/2021

Hej,

Spelar det någon roll om jag samtycker till vård enligt LPT eller inte?

Hej, tack för din fråga,

Enligt lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) 3 § p. 1 framgår att tvångsvård endast får ges om patienten lider av allvarlig psykisk störning och på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård, som inte kan tillgodoses på annat sätt.

En förutsättning för vård enligt LPT är att patienten motsätter sig sådan vård som sägs ovan, eller det till följd av patientens psykiska tillstånd finns grundad anledning att anta att vården inte kan ges med dennes samtycke.

Patienten kan ge uttryck för sin inställning på olika sätt, till exempel verbalt eller genom dennes uppträdande. Accepterar patienten i och för sig intagningen på inrättningen men motsätter sig den psykiatriska vård som ges där och som är nödvändig för patienten, kan det bli aktuellt att besluta om tvångsvård med stöd av LPT, om förutsättningarna även i övrigt är uppfyllda.

Finns det grundad anledning att anta att en patient kort tid efter påbörjande av vården kommer att avbryta vården om den ges frivilligt kan det även bli fråga om tvångsvård.

En förutsättning för att det ska bli aktuellt med vård enligt LPT är således att patienten motsätter sig vård eller att vården inte kan ges med dennes samtycke på detta sätt kan ett ditt samtycke till vård inverka på rättens beslut.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

 

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.