fbpx

Vad innebär ett samtycke till vård enligt LPT?

Hej,

Spelar det någon roll om jag samtycker till vård enligt LPT eller inte?

Hej, tack för din fråga!

Enligt lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) 3 § p. 1 framgår att tvångsvård endast får ges om patienten lider av allvarlig psykisk störning och på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård, som inte kan tillgodoses på annat sätt.

En förutsättning för vård enligt LPT är att patienten motsätter sig sådan vård som sägs ovan, eller det till följd av patientens psykiska tillstånd finns grundad anledning att anta att vården inte kan ges med dennes samtycke.

Patienten kan ge uttryck för sin inställning på olika sätt, till exempel verbalt eller genom dennes uppträdande. Accepterar patienten i och för sig intagningen på inrättningen men motsätter sig den psykiatriska vård som ges där och som är nödvändig för patienten, kan det bli aktuellt att besluta om tvångsvård med stöd av LPT, om förutsättningarna även i övrigt är uppfyllda.

Finns det grundad anledning att anta att en patient kort tid efter påbörjande av vården kommer att avbryta vården om den ges frivilligt kan det även bli fråga om tvångsvård.

En förutsättning för att det ska bli aktuellt med vård enligt LPT är således att patienten motsätter sig vård eller att vården inte kan ges med dennes samtycke på detta sätt kan ett ditt samtycke till vård inverka på rättens beslut.

Med vänliga hälsningar,

Zeijersborger & Co

 

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas