Vad innebär prövningstillstånd i Kammarrätten?

Hej,

Försäkringskassan nekar mig sjukersättning gång på gång. I januari överklagade jag till förvaltningsrätten och beviljades inte ersättning. Jag vill nu överklaga ännu en gång till Kammarrätten. Jag har förstått att det krävs prövningstillstånd. Vad innebär det?

Hej och tack för din fråga,

Är en person missnöjd med en dom eller beslut från förvaltningsrätten går det att överklaga det skriftligen till kammarrätten enligt 33 § förvaltningsprocesslagen (FPL).

I överklagandet ska anges vilket avgörande som överklagas och på vilket sätt kammarrätten ska ändra det. Har försäkringskassan nekat sjukersättning och förvaltningsrätten i sin tur inte heller beviljar det krävs det prövningstillstånd vid överklagande hos kammarrätten enligt 113 kap. 16 § Socialförsäkringsbalken. Således ska man i överklagandet tala om varför man anser att kammarrätten ska ge prövningstillstånd och skriva vilka bevis som ska åberopas samt vad som ska styrkas med varje särskilt bevis. Vidare ska det även anges vad man vill att kammarrätten ska ta hänsyn till.

Prövningstillståndet innebär att domstolen först bedömer om minst ett av fyra kriterier har uppfyllts innan sakfrågan kan bedömas enligt 34 a § FPL.

  • Det första skälet är om kammarrätten är tveksam till om förvaltningsrätten har dömt rätt.
  • Det andra skälet är att det inte går att bedöma om förvaltningsrättens avgörande är riktigt utan att prövningstillstånd ges.
  • Det tredje är om målet är av sådan art att det behövs en dom i högre instans som kan bli vägledande för hur andra domstolar ska döma i liknande mål i framtiden.
  • Det sista skälet är om det finns synnerliga skäl att ge prövningstillstånd för att pröva överklagandet.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.