Vad innebär utmätning av lön och hur överklagar man beslutet?

Hej,

Jag anser att jag fått ett felaktigt beslut av löneutmätning. I brevet jag fick från Kronofogden står det att min lön varje månad är 35.000 kr vilket inte stämmer. Det står även att jag äger 3 bilar vilket inte heller stämmer Jag köpte en begagnade bil for 15.000 for att pendlar från mitt hem till jobbet eftersom jag jobbar natt. Det är den enda bil som jag äger. Jag har börja betala förra månad min skuld som är på 56. 000kr. Jag kan inte betala 15,000 som det står i brevet eftersom jag få ut efter skatt mellan 15000 och 17000. Jag ringde Kronofogden men de står fast vid beslutet.

Får Kronofogden göra så här och vad ska jag göra?

 

Hej och tack för din fråga,

Utmätning av lön regleras i Utsökningsbalken (UB) kapitel 7.  Löneutmätning innebär att Kronofogden beslutar att en arbetsgivare ska innehålla och redovisa en del av en gäldenärs lön till Kronofogden och inte till gäldenären.

Löneutmätning får bara ske om det är försvarligt med hänsyn till det belopp som kan beräknas flyta in enligt 7 kap. 3 § 2 st. UB. Enligt 7 kap. 4 § UB framgår att lön får tas i anspråk genom utmätning endast till den del den överstiger vad gäldenären behöver för sitt och familjens underhåll. En gäldenär får således alltid behålla ett visst belopp, ett så kallat förbehållsbelopp, se 7 kap. 5 § UB. Kronofogden bestämmer ett förbehållsbelopp och ett utmätningsbelopp som måste beaktas av arbetsgivaren vid varje löneutbetalning enligt 7 kap. 8 § UB. Endast när lönen överstiger förbehållsbeloppet ska arbetsgivaren innehålla utmätningsbeloppet enligt 7 kap. 20 § UB.

Ett beslut om löneutmätning ska ändras om det finns anledning till det enligt 7 kap. 10 § UB. Enligt 18 kap. 7 § UB får ett beslut om löneutmätning får överklagas utan tidsbegränsning.

Eftersom du har försökt att få till en omprövning och ändring av Kronofogden och de inte har gått med på det kan det rekommenderas att göra en överklagan av beslutet. Kronofogdens beslut överklagas skriftligen hos en tingsrätt där svaranden har sin hemvist.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.