Helgerbjudande

Använd koden:ADVOKAT

(50% rabatt på konsultation till söndag)

Vad kan jag göra för att barnens mamma ska följa beslutet om umgänge?

Datum: 17/02/2022

Hej,

För ca 3 år sedan separerade jag från mina barns mamma. Eftersom barnen inte mådde bra i detta så rådde min advokat mig till slut att förhandla om vårdnaden för att jag skulle kunna återfå kontakten med mina barn under tid. Vi förhandlade före tingsrätten och jag gav bort vårdnaden enligt råd från min advokat, mot ett antal punkter om bland annat umgänge som mamman gick med på. Detta godkändes av tingsrätten som slog fast det och jag fick även en fullmakt. Hon har sedan upprepande gånger struntat i att följa detta beslut. Eftersom hon under ett flertal år även har påverkat barnen att inte vilja ha kontakt med mig så har jag i princip inte fått träffa dem alls sedan separationen.

Vad kan jag göra för att få henne att fullfölja det vi kom fram till?

Hej och tack för din fråga,

Beslut som rör barns umgänge ska alltid utgå från vad som anses vara barnets bästa. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet tar man särskild hänsyn till barns behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.[1] I frågor om umgänge ska barnens åsikt tas i beaktning i förhållande till deras ålder och mognad.[2] Det innebär att ju äldre barnen är, desto mer tillmäts barnens vilja betydelse. Är något av barnen 13 år eller äldre kommer deras åsikter med sannolikhet att beaktas till stor del.[3] Ett umgänge är att se som barnets rätt till att få träffa båda föräldrarna och barnet har rätt till umgänge med den förälder det inte bor med. Det kan ske antingen genom att man ses eller genom annan kontakt, som exempelvis telefonsamtal.[4] Det finns dock ingen plikt för barnet att umgås med föräldern.

I ett inledande skede kan det vara bra att ta kontakt med barnens mamma och försöka uppmana henne till att följa det ni kommit fram till. Hjälper inte det kan man vidare fundera över kommunens samarbetssamtal för att komma överens i frågor om just umgänget.[5] Barnens mamma har dock ingen skyldighet till att delta i dessa samtal.

Skulle du inte nå framgång på egen väg, kan du ansöka om verkställighet av domen vid tingsrätten i den ort där barnet har sin hemvist.[6] Tingsrätten är skyldig att även här beakta vad som kan anses vara barnens bästa.[7] I första hand får rätten därför pröva om ett umgängesöverlämnande kan ske på frivillig väg.[8] Skulle man inte nå en samförståndslösning kan rätten besluta att överlämnanden sker med tvång. Det vanligaste tvångsmedlet är vite. Vitesbeloppet ska bestämmas utifrån förälderns ekonomiska förmåga och ska ligga på en nivå som får avskräckande verkan. Vitet gäller för varje barn och vid varje tillfälle som umgänget inte följs. Tingsrätten kan också, i sällsynta fall, besluta att polisen ska hämta barnet.[9] Tingsrätten måste dock vägra verkställighet om det skulle vara att se som uppenbart oförenligt med barnens bästa.[10] Härtill ska även barnens mognad och ålder beaktas. Om barnet motsätter sig verkställigheten, kan detta vara avgörande i bedömningen om det ska utdömas eller inte.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 6 kap. 2a § Föräldrabalken (1949:381) (FB)
[2] 6 kap. 2b § FB
[3] NJA 1988 s. 448
[4] 6 kap. 15 § FB
[5] 6 kap. 18 § FB samt 5 kap. 3 § Socialtjänstlag (2001:453)
[6] 21 kap. 1a § FB
[7] 21 kap. 1 § FB
[8] 21 kap. 2 § FB
[9] 21 kap. 3 § FB
[10] 21 kap. 6 § FB

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.