Vad kan jag göra om grannen missköter sin tomt?

Hej,

Jag har en granne som hyr huset som jag delar tomtgräns med. Trädgården missköts, exempelvis har gräsmattan bara klippts två gånger i år och jag är orolig för att det ska etablera sig ormar i det långa gräset. Grannens stora hundar rastas på tomten, vilket innebär att det samlas mycket hundavföring och jag upplever att det har varit mer flugor än vanligt i år. Jag tror det kan bero på all avföring från hundarna. Minst en byggnad behöver målas för att likna normalt underhåll.

Detta är mycket störande och kan påverka priset på mitt hus vid en försäljning. Att prata med grannen har visat sig vara utan effekt. Även om dessa problem inte är ovanliga finns det väl något som säger att tomtmark och byggnader ska hållas i sådant skick att det inte avviker ur estetisk synpunkt från andra fastigheter i området?

Hej och tack för din fråga,

Det finns lagstadgade skyldigheter som ålägger din granne att ta hänsyn till sin omgivning, samtidigt som fastighetsägaren har ett ansvar att hålla tomten i vårdat skick. Som du påpekar är det bästa att ta en dialog med din granne, men eftersom det inte har fungerat i ditt fall kan du prova att kontakta ägaren till fastigheten som i sin tur får prata med sin hyresgäst. I sista hand kan du rådfråga eller anmäla grannen hos tillsynsmyndigheten i din kommun. Det ställs ganska höga krav på misskötsamhet för att byggnadsnämnden ska agera, men om läget är tillräckligt allvarligt kan åtgärder vidtas.

Förhållandet mellan grannar regleras i jordabalken, där det anges att man måste ta hänsyn till sin omgivning.[1] Denna hänsyn riktar sig främst till den som utför någon form av arbete på sin egendom. Underlåtenhet att vidta åtgärder kan dock i vissa fall ses som uttryck för bristande hänsyn.[2]

En fastighetsägare har dessutom enligt plan- och bygglagen skyldighet att vårda och underhålla tomt och byggnader i syfte att minska risken för olycksfall och betydande olägenheter för omgivningen.[3] Bestämmelsen har dock i praxis tillämpats återhållsamt och kraven för att något ska anses utgöra en väsentlig olägenhet är höga.[4] Lagstiftaren har exemplifierat bland annat plantering som i oacceptabel grad skuggar grannens tomt.[5]

Skulle du anse att grannens trädgård är att betrakta som en betydande olägenhet kan det vara bra att vända sig till en tillsynsmyndighet. Ansvarig för tillsyn är regeringen, länsstyrelsen, den tillsynsnämnd som regeringen beslutat kan pröva förutsättningarna för att ingripa när bestämmelser i lagen inte följs samt byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden har det huvudsakliga ansvaret för att plan- och bygglagen följs.[6] Byggnadsnämnden är skyldig att pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa så snart det finns anledning att anta att någon handlat i strid med bestämmelser i lagen. Bedömer byggnadsnämnden att överträdelsen är tillräckligt allvarlig har de rätt att utfärda ett så kallat åtgärdsföreläggande mot grannen. Detta innebär att han åläggs att, inom en viss tid, vidta en åtgärd för att “rätta till” sina överträdelser.[7]

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 3 kap. 1 Jordabalken
[2] NJA 1990 s. 71
[3] 8 kap. 15 § Plan-och bygglagen (PBL)
[4] MÖD 2017:55
[5] prop. 1985/86:1 s. 524
[6] 11 kap. 3 § PBL
[7] 11 kap. 19 § PBL

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.