Helgerbjudande

Använd koden:ADVOKAT

(50% rabatt på konsultation till söndag)

Vad kan jag göra om jag är rädd att min exman ska ge bort våra saker?

Datum: 30/08/2022

Hej,

Jag och min före detta man har efter flera år som gifta skilt oss. Jag får ingen kontakt med honom längre och han svarar varken mig eller våra gemensamma barn. Nu träffar han en kvinna som jag misstänker utnyttjar honom för hans pengar. Jag är rädd att han ska skriva över saker och fastigheter på henne. Kan jag stoppa honom så att han inte tar gemensamma saker och ger till henne?

Hej och tack för din fråga,

I samband med en skilsmässa ska en bodelning ske vilket innebär att makarnas egendom ska fördelas mellan dem enligt 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå enligt 10 kap. 1 § ÄktB, vilket innebär all egendom som inte är enskild egendom enligt 7 kap. 1 § ÄktB. Enskild egendom kan ha gjorts just till den ena makens enskilda genom exempelvis arv, testamente eller äktenskapsförord enligt 7 kap. 2 och 3 §§ ÄktB. Värdet av giftorättsgodset ska enligt huvudregeln i 11 kap. 3 § ÄktB delas lika mellan makarna efter avdrag av eventuella skulder. Skulle inte makarna komma överens kan båda eller en av makarna ansöka om att en bodelningsförrättare förordnas av tingsrätten enligt 17 kap 1 § ÄktB.

Bodelningen ska enligt 9 kap. 2 § ÄktB göras utifrån hur egendomsförhållandena såg ut vid den tidpunkt då äktenskapsskillnaden väcktes. Detta innebär att man som make inte får ge bort, undanta eller sälja tillgångar som ska vara en del av bodelningen. Varje make har enligt 9 kap. 3 § ÄktB ett ansvar för att redovisa för sin egendom samt lämna uppgifter som kan vara av betydelse. Skulle den ena maken undanhålla viss egendom från bodelningen, till sig själv eller åt någon annan, kan domstolen på ansökan av bodelningsförrättaren förelägga och döma ut vite enligt 17 kap 5 § ÄktB. Man kan även enligt 9 kap. 8 § ÄktB be tingsrätten sätta egendomen, eller en del av egendomen, under särskild förvaltning tills det att bodelningen är klar. Ansökan om detta godkänns om maken kan antas minska sitt giftorättsgods avsevärt, detta behöver förebyggas och ingen godtagbar säkerhet kan ställas av maken, se 9 kap. 8 § stycke 2 ÄktB.

Det finns även en regel i 11 kap. 4 § ÄktB som skyddar egendomen innan skilsmässan. Enligt denna paragraf ska en make som utan den andre makens samtycke minskat sitt giftorättsgods, eller använt det för att öka värdet på sin enskilda egendom, kompensera den andre maken i bodelningen med samma belopp. Syftet är att motverka att en make genom olika åtgärder försöker minska den andre makens anspråk till hälften av egendomen, t.ex. genom att ge bort gåvor till annan.

Om bodelningen redan är utförd och ni fortfarande äger hus och sommarstuga ihop blir reglerna om samäganderätt aktuella. Enligt 2 § lagen om samäganderätt krävs båda delägares samtycke i beslut kring egendomen. För att få sälja eller ge bort sin del av en samägd fastighet måste alltså båda samtycka till detta, annars blir inte handlingen giltig. Kommer man inte överens om hur det samägda ska förvaltas kan man få en god man utsedd av tingsrätten eller kräva en försäljning hos tingsrätten för att avsluta det samägda förhållandet, se 3 och 6 §§ lagen om samäganderätt.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.