Julerbjudande

Använd koden:GODJUL

(50% rabatt på konsultation till Julafton)

Sök

Vad kan jag göra om jag blivit uthängd i en Facebook-grupp?

Datum: 29/04/2020

Hej,

Jag är medlem i en förening som har en FB-grupp. I den gruppen (som har 15 medlemmar) har en person skrivit att jag farit med osanning i ett uttalande på ett medlemsmöte. Det känns inte bra då jag vet att mitt uttalande är rätt enligt den lag jag åberopade samt att jag nu känner mig utpekad bland alla mina grannar som “lögnare”. Jag vet inte om jag begått något fel eller inte men nu är jag utpekad som “bedragare”. Känslan av att vara utpekad inför mina grannar och medlemmarna i föreningen är väldigt olustig och det känns inte bra att man blir anklagad för saker som ingen i dagsläget kan säga är rätt eller fel.

Kan jag anmäla för ärekränkning?

Hej och tack för din fråga,

Regler om ärekränkning återfinns i 5 kap. Brottsbalken (BrB). De ärekränkningsbrott som kan ha aktualiseras är: förtal eller förolämpning.

Om en person utpekat någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt alternativt lämnar uppgift som är ägnad att utsätta någon för andras missaktning kan denne dömes för förtal enligt 5 kap. 1 § BrB.

Att förtala en person kan vara straffritt på grund av intressekollision, det vill säga om uppgiften varit försvarlig. Det spelar som huvudregel inte någon roll om de uppgifter som lämnats varit sanningsenliga eller inte. Sanningsbevisning är tillåten endast i de fall då uppgiftslämnandet är försvarligt. Det innebär att det vanligtvis inte spelar någon roll om uppgifterna är sanningsenliga eller inte för att avgöra om ett förtal föreligger.

Den som riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan döms, om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet och handlingen inte kan klassas som förtal för förolämpning enligt 5 kap. 3 § BrB.

Huvudregeln är att en åklagare inte väcker åtal för förtal, grovt förtal eller förolämpning. Initiativet till åtal ligger istället hos den person som anser sig ha blivit utsatt för ett sådant brott. För att undantaget från huvudregeln ska uppfyllas måste två förutsättningar vara uppfyllda. En första förutsättning för att åklagare ska kunna väcka åtal är att brottet har riktat sig mot någon som är under 18 år eller att brottsoffret gjort en brottsanmälan. En andra förutsättning är att åtal ska anses vara påkallat från allmän synpunkt.

Dock kommer du med största sannolikhet behöva driva en brottmålsprocess själv då ett åtal inte är påkallat från allmän synpunkt i ditt ärende. Att driva en process själv är något som är mycket svårt och sannolikt mycket kostsamt. Det finns en risk att du kommer att få betala båda parternas rättegångskostnader om du förlorar ärendet.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

50% rabatt på din konsultation!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av våra bästa tips i aktuella juridiska frågor.

Efter registrering får du en rabattkod skickad till din mejl som du kan använda när du bokar konsultation med advokat.