Helgerbjudande: 50% på valfri konsultation

Använd Rabattkod: FRAGAADVOKATEN

Vad kan jag som 14-åring få för straff vid ett oavsiktligt bedrägeri?

Datum: 30/08/2022

Hej,

Jag har av misstag råkat utföra ett bedrägeri mot 4 eller 5 personer vilket absolut inte var med mening. Jag är 14 år gammal och undrar vad straffet kan bli? Vad ska jag göra? Det handlar om 10 000 kr.

Hej och tack för din fråga,

Du kan inte dömas för ett brott när du är under 15 år. Eftersom du inte bedragit personerna avsiktligen så har troligtvis inget brott begåtts alls och inga insatser från till exempel socialtjänsten borde bli aktuella. Däremot bör du så snabbt som möjligt betala tillbaka pengarna om det inte redan är gjort.

En person som är under 15 år kan inte dömas till någon påföljd.[1] Det innebär att du inte kan lagföras för brottet du begått. Även om en person under 15 år inte kan lagföras för ett brott så kan den underåriga fortfarande ha begått brottet i fråga vilket kan leda till andra ingripanden från samhället. Om Socialtjänsten får kännedom om något om en underårig som skulle kunna föranleda en åtgärd är de skyldiga att inleda en utredning. En sådan åtgärd kan vara t.ex. stödsamtal, kontaktperson eller familjebehandling.[2] Om den unga eller dennes föräldrar inte samtycker till sådana åtgärder kan andra ingripanden från socialtjänsten bli aktuella så som till exempel tvångsvård enligt LVU.[3]

I ditt fall så säger du att det som hänt varit av misstag och att det inte var meningen. Huvudregeln i svensk rätt är att det krävs uppsåt, alltså en vilja att begå brottet, för att det ska anses som ett brott.[4] Detta gäller även för bedrägeri.[5] Är det så att bedrägeriet varit helt oavsiktligt har du alltså över huvud taget inte begått något brott och ett ingripande från Socialtjänsten borde därför inte bli aktuellt. Du bör däremot, om det inte redan är gjort, så fort som möjligt betala tillbaka pengarna till rätt ägare. Annars kan du göra dig skyldig till ett uppsåtligt brott.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 1 kap. 6 § brottsbalken (BrB).
[2] 11 kap 1 § Socialtjänstlagen.
[3] 3 § Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.
[4] 1 kap. 2 § BrB.
[5] 9 kap. 1 § BrB.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.