Vad kan man göra när en dement granne knackar på dörren flera gånger per dygn?

Hej,

Vad kan man göra när en dement granne knackar på dörren flera gånger per dygn? Dottern till grannen vägrar låta honom komma in på äldreboende och det är olidligt för oss grannar. Vi får aldrig vara ifred eller sova då han kommer på dygnets alla timmar.

Hej och tack för din fråga,

Eftersom det verkar som att mannens familj inte vill kännas vid problemet råder jag er att i första hand vända er till vård- och omsorgsförvaltningen i er kommun. Varje kommun har ansvar för att dess invånare får det stöd och hjälp de behöver.[1] Om det är flera grannar som upplever problemet är det fördelaktigt om alla kontaktar kommunen för att uppmärksamma dem på att det är en ohållbar situation. Kommunen kan då sätta in rätt insatser, så som att placera er granne på ett äldreboende. De kan dock inte göra någonting så länge er granne inte samtycker till det.[2]

Ett annat alternativ, om ni bor i hyresrätt, är att ta kontakt med hyresvärden och klaga på att grannen stör. Det kan kännas konstigt att klaga på någon som är sjuk, men enligt regler i jordabalken är en hyresvärd skyldig att kontakta kommunens socialförvaltning om de gett hyresgästen en tillsägelse eller vill säga upp hyreskontraktet på grund av störningar.[3] Detta hade i så fall kunnat uppmärksamma kommunen på att situationen är ohållbar och få dem att agera.

Om grannen inte samtycker till insatser från kommunen finns det tyvärr inte särskilt mycket att göra. Skulle grannen uppföra sig hotfullt bör ni såklart ringa polisen. Det skulle då kunna bli aktuellt med tvångsomhändertagande. En vanlig demenssjukdom brukar dock inte vara tillräckligt för ett tvångsomhändertagande, då det krävs att den demente lider av vad som kallas en allvarlig psykisk störning och på grund av sitt psykiska tillstånd har ett oundgängligt behov av psykiatrisk tvångsvård som inte kan tillgodoses på annat sätt. Så kan vara fallet vid till exempel en psykos.[4] Ni bör inte heller ringa polisen så länge det inte är en riktig nödsituation, för att undvika att belasta polisen i onödan. Istället är det bättre att försöka hitta en lösning enligt ovan med hjälp av kommunen.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 2 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL)
[2] 1 kap. 1 § SoL
[3] 12 kap. 25 och 42 § § Jordabalken
[4] 3 § Lagen om psykiatrisk tvångsvård

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.