Helgerbjudande

Använd koden:ADVOKAT

(50% rabatt på konsultation till söndag)

Vad kan man göra när interimistiskt beslut dröjer?

Datum: 30/09/2021

Hej,

Vad kan man göra när interimistiskt beslut dröjer avseende vårdnad om barn?

Hej och tack för din fråga,

Enligt 6 kap. 20 § Föräldrabalken ska inte domstolen fatta ett interimistiskt beslut annat än när det behövs. Således kan ett sådant beslut vara nödvändigt för att barnet inte ska fara illa. Enligt samma bestämmelse kan domstolen, om det behövs, besluta interimistiskt i en fråga om vårdnad. Ett yrkande om intermistiskt beslut handläggs med förtur i domstolen och ett sådant beslut behöver därför normalt inte dröja särskilt länge. Redan gällande lagstiftning möjliggör således en relativt snabb handläggning. Det kan emellertid föreligga praktiska problem som gör att en vårdnadsöverflyttning dröjer.

Det är svårt att säga hur lång tid ett intermistiskt beslut om vårdnad ska ta i domstol eftersom varje mål är individuellt. Det ska emellertid tydliggöras att det är en rättighet att få ett avgörande inom skälig tid enligt 2 kap. 11 § 2 st. Regeringsformen och artikel 6.1 EKMR.

Om en domstol inte handlägger ett mål eller ett ärende inom rimlig tid kan part i målet begära förtursförklaring. Domstolen avgör då om målet ska prioriteras framför andra mål i domstolen. Domstolen ska efter ansökan från part i målet, förklara att ärendet ska handläggas med förtur enligt 1 § lag om förtursförklaring i domstol.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.