fbpx

Vad kan man göra när interimistiskt beslut dröjer?

Hej,

Vad kan man göra när interimistiskt beslut dröjer avseende vårdnad om barn?

Hej och tack för din fråga,

Enligt 6 kap. 20 § Föräldrabalken ska inte domstolen fatta ett interimistiskt beslut annat än när det behövs. Således kan ett sådant beslut vara nödvändigt för att barnet inte ska fara illa. Enligt samma bestämmelse kan domstolen, om det behövs, besluta interimistiskt i en fråga om vårdnad. Ett yrkande om intermistiskt beslut handläggs med förtur i domstolen och ett sådant beslut behöver därför normalt inte dröja särskilt länge. Redan gällande lagstiftning möjliggör således en relativt snabb handläggning. Det kan emellertid föreligga praktiska problem som gör att en vårdnadsöverflyttning dröjer.

Det är svårt att säga hur lång tid ett intermistiskt beslut om vårdnad ska ta i domstol eftersom varje mål är individuellt. Det ska emellertid tydliggöras att det är en rättighet att få ett avgörande inom skälig tid enligt 2 kap. 11 § 2 st. Regeringsformen och artikel 6.1 EKMR.

Om en domstol inte handlägger ett mål eller ett ärende inom rimlig tid kan part i målet begära förtursförklaring. Domstolen avgör då om målet ska prioriteras framför andra mål i domstolen. Domstolen ska efter ansökan från part i målet, förklara att ärendet ska handläggas med förtur enligt 1 § lag om förtursförklaring i domstol.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Behöver du ett ombud?

Vill du veta om ditt ärende går att driva på juridisk väg? Ring oss och boka en kostnadsfri telefonrådgivning.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas