Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Vad kan man göra om en förvaltare avyttrat någon annans egendom?

Hej,

Min förvaltare har avyttrat annans personliga egendom i min privata konkurs. Vad ska jag göra?

Hej och tack för din fråga,

Reglerna om förvaltare finns i Föräldrabalken, 10 kap och 11 kap.

Enligt 11 kap. 9 § Föräldrabalken har förvaltaren ensam rådighet över den enskildes egendom och företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget.

Detta innebär alltså att en förvaltare har rätt att, i enlighet med sitt uppdrag, ta hand om och bestämma vad som ska hända med den som förvaltarskapet gäller egendom.

Av 11 kap. 11 § framkommer dock att den enskilde vars egendom förvaltas inte är bunden av en rättshandling som en förvaltare har företagit utanför sitt förordnande. Förvaltaren är i sådana fall skyldig att ersätta godtroende tredje man skada som denne har tillfogats.

Om förvaltaren har handlat utanför sitt uppdrag, genom att avyttra egendom som inte tillhörde den som förvaltaruppdraget gäller är det därmed förvaltaren som måste ersätta skadan som uppstått för den person som ägde den avyttrade egendomen.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online