Helgerbjudande

Använd koden:ADVOKAT

(50% rabatt på konsultation till söndag)

Vad kan man räkna som enskild egendom?

Datum: 30/12/2021

Hej,

Vad kan man räkna som enskild egendom? Om man själv har skapat konst i form av tavlor räknas de då in i en bodelning? Min man har köpt en dyr mountainbike och vill jämföra detta med pengar jag lagt på träningskort.

Hej och tack för din fråga,

Huvudregeln är att makarnas egendom är giftorättsgods om egendomen inte har gjorts till enskild egendom och att giftorättsgodset ska ingå i en eventuell bodelning, se 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB) och 10 kap. 1 § ÄktB. Egendom kan utgöra enskild egendom till exempel till följd av att makarna har upprättat ett äktenskapsförord eller att det är föreskrivet i ett testamente eller gåvobrev att egendomen ska vara enskild enligt 7 kap. 2 § ÄktB.

Under vissa förutsättningar kan en make ha möjlighet att undanta viss egendom från bodelningen trots att egendomen inte har gjorts till enskild egendom. Enligt 10 kap. 2 § ÄktB får egendom som uteslutande är till den ena makens personliga bruk undantas. Sådan egendom innefattar till exempel kläder, smycken och personliga presenter. Den personliga egendomen får dock endast tas undan i skälig omfattning med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden. Om den ena maken har väldigt värdefull personlig egendom i förhållande till makarnas ekonomi, kan det resultera i att egendomen ändå ska ingå i bodelningen.

Egendom i form av egenskapad konst skulle kunna vara sådan egendom som inte ska ingå i bodelningen om maken har konsten uteslutande till sitt personliga bruk och värdet är skäligt i förhållande till övrig ekonomi. Egendom som varken har gjorts till enskild egendom eller kan anses vara till den ena makens personliga bruk är giftorättsgods som ska ingå i bodelningen. Enligt 11 kap. 3 § ÄktB ska giftorättsgodset fördelas lika mellan makarna, oavsett vem som tidigare har haft mest utgifter.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.