Helgerbjudande: 50% på valfri konsultation

Använd Rabattkod: FRAGAADVOKATEN

Vad kan min fru begära vid en skilsmässa?

Datum: 18/05/2023

Hej,

Jag och min fru ska skiljas. Jag ska ta över huset. Huset är värderat till 1 795 000 kr. En skuld finns på huset om ca 990 000 kr och vi har renoveringslån på mina föräldrars fastighet om ca 224 000 kr. Totalt finns det alltså ca 1 124 000 kr i skulder.

Kan min fru begära mer än halva summan mellan skuld och värdet på huset?

 

Hej och tack för din fråga,

Om det bara är bostaden som ska ingå i bodelningen kan din fru inte begära mer än halva bostadens värde. Du och din fru har dock rätt till hälften vardera av värdet av all den egendom som ska ingå i bodelningen, det så kallade giftorättsgodset. Om ni även har annan egendom som ska ingå i bodelningen kan din fru därför begära hälften av den egendomen också.

När två makar skiljer sig upplöses äktenskapet genom äktenskapsskillnad. Vid äktenskapsskillnad ska makarnas egendom fördelas genom en bodelning. I bodelningen ska all egendom ingå som är giftorättsgods.[1] Huvudregeln är att egendom är giftorättsgods om den inte är enskild egendom.[2] Egendom kan vara enskild egendom om den har blivit det genom testamente, äktenskapsförord, gåva eller förmånstagarförordnande.[3]

Inför bodelningen får makarna ta undan personliga saker i skälig omfattning som inte ska ingå i bodelningen.[4] Vad som är skälig omfattning beror på makarnas ekonomiska förhållanden och det går därför inte att säga allmänt vad för saker som kan tas undan från bodelningen och inte.  Även egendom som en make har fått i ersättning för en skada kan tas undan från bodelningen.[5] Det finns dessutom regler om när pensionsrättigheter och pensionssparande i vissa fall helt eller delvis inte behöver tas med i bodelningen. För att pension inte ska tas med krävs det att det vore oskäligt att pensionssparandet ska ingå.[6]

Den egendom som utgör giftorättsgods och som inte ska undantas enligt någon av reglerna som nu har nämnts, ska delas lika mellan makarna efter det att skulderna har dragits av.[7] Om bostaden är giftorättsgods ska värdet av den, efter avdrag för skulderna, alltså delas lika mellan makarna. Om det finns annat giftorättsgods utöver bostaden ska den också delas lika mellan makarna. När en av makarna får bostaden ska den maken antingen betala den andra maken hälften av värdet, eller så ska den andra maken få annan egendom ur boet som ersättning för halva värdet av bostaden.[8]

I undantagsfall ska egendomen inte delas helt lika mellan makarna. I vissa fall kan det nämligen anses oskäligt att egendomen ska delas lika. Det kan vara fallet om äktenskapet har varit kort och den ena maken gick in i äktenskapet med betydligt större tillgångar.[9] I ett sådant fall kan det finnas en möjlighet att jämka bodelningen så att egendomen inte delas lika.

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist. Du kan också hitta mer information i vår handbok om bodelning

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 10 kap. 1 § ÄktB.
[2] 7 kap. 1 § ÄktB.
[3] 7 kap. 2 § ÄktB.
[4] 10 kap. 2 § ÄktB.
[5] 10 kap. 2 a § ÄktB.
[6] 10 kap. 3 § ÄktB.
[7] 11 kap. 3 § ÄktB.
[8] 11 kap. 9 och 10 §§ ÄktB.
[9] 12 kap. 1 § första stycket ÄktB.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.