Helgerbjudande: 50% på valfri konsultation

Använd Rabattkod: FRAGAADVOKATEN

Vad krävs för att jag ska kunna få ställning som varaktigt bosatt?

Datum: 30/08/2022

Hej,

Jag kom till Sverige i februari 2015 som asylsökande, fick avslag på uppehållstillstånd och överklagade det beslutet. Därefter ansökte jag om arbetstillstånd i juli 2016 och fick det beviljat. Jag fick förlängning av tillståndet under 2019 och har nu bott i Sverige med olika status i nästan 6 år. Jag läste om VABO (Varaktigt Bosatt) och att om man har bott i Sverige legalt i 5 år kan man få detta tillstånd i samband med permanent uppehållstillstånd, men jag fattar inte hur MV räknar 5 år. Om jag var asylsökande och fick avslag, har jag då bott här legalt med någon typ av uppehållstillstånd sedan dess? Räknar MV med tiden från att jag lämnade in min asylansökan eller inte?

Hej och tack för din fråga,

Vistelsetiden räknas från att du beviljades tillstånd att vistas i Sverige. I ditt fall räknas tiden därför från oktober 2017. MV räknar endast med tiden från asylansökan för personer som har beviljats uppehållstillstånd på grund av ställning som flykting eller alternativt skyddsbehövande.

Den som har vistats i Sverige utan avbrott under de 5 senaste åren ska få ställning som varaktigt bosatt, om hen har haft uppehållstillstånd eller lagligen varit bosatt här. Det innebär att personen antingen ska ha haft uppehållstillstånd eller permanent uppehållsrätt.[1] Vistelser i Sverige på grund av semester, besök eller säsongsarbete räknas inte med i vistelsetiden.[2] Om personen har ställning som flykting eller alternativt skyddsbehövande räknas vistelsetiden från det att asylansökan lämnade in.[3] För personer som har fått uppehållstillstånd på annan grund räknas tiden från det att tillståndet beviljades.

För att kunna få ställning som varaktigt bosatt behöver vistelsen vara av varaktig karaktär.[4]  Det innebär att en person som vistas i Sverige på grund av att ett utvisnings- eller ett avvisningsbeslut inte har kunnat verkställas, inte kan få ställning som varaktigt bosatt. Ställning som varaktigt bosatt kan inte heller beviljas den som vistas i Sverige på grund av studier. Däremot kan vistelsen anses vara varaktig även om personen har ett tillfälligt uppehållstillstånd.[5] Liksom tillfälligt uppehållstillstånd ges arbetstillstånd för viss tid.[6]  Vid ansökan om förlängt arbetstillstånd bedömer dock Migrationsverket om permanent uppehållstillstånd kan ges. Efter att en person har vistats i Sverige i 5 år genom arbetstillstånd och uppehållstillstånd kan hen ansöka om att få ställning  som varaktigt bosatt.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 5 a kap. 1 § första stycket utlänningslagen (UtlL).
[2] 5 a kap. 1 § tredje stycket UtlL.
[3] 5 a kap. 1 § andra stycket UtlL.
[4] 5 a kap. 4 § p. 3 UtlL.
[5] Se prop. 2016/17:61 s. 35. Jämför med artikel 3.2 Rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning.
[6] 6 kap. 1 § första stycket UtlL.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.