Vad krävs för att min dotters lägenhet ska förbli bara hennes?

Hej,

Min dotter köpte en Brf-lägenhet för två år sedan. Nu har hon och hennes pojkvän bestämt att de ska flytta ihop i min dotters lägenhet. Vad ska man göra för att lägenheten ska förbli min dotters enskilda egendom?

Hej och tack för din fråga,

Med utgångspunkt i att inget i din fråga tyder på att din dotter och hennes pojkvän skulle vara gifta, kommer jag i detta svar att utgå från att de är sambor.

Om ett samboförhållande upphör och samborna inte har upprättat ett samboavtal, ska samboegendomen vid en begäran om bodelning delas lika mellan samborna. Den egendom som utgör samboegendom är sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning och inte gjorts till enskild, eller huvudsakligen används för fritidsändamål. Egendom som faller utanför samboegendomsbegreppet ska inte ingå i en bodelning utan behålls alltid av sin respektive ägare.

Då din dotter köpte bostadsrätten för två år sedan och hon och pojkvännen först nu ska flytta ihop, utgår jag ifrån att bostadsrätten inte från början köptes för att användas som parets gemensamma bostad. Bostadsrätten utgör då inte samboegendom och kommer därför inte att ingå i en eventuell bodelning. Din dotter behöver därför i nuläget inte vidta någon åtgärd för att lägenheten ska fortsätta att vara hennes enskilda. Skulle hon och pojkvännen däremot gifta sig skulle bostadsrätten behöva göras till enskild egendom genom äktenskapsförord.

Det bör nämnas att enligt en särskild bestämmelse i sambolagen kan pojkvännen, trots att bostadsrätten inte utgör samboegendom, få överta denna om han bäst behöver den, och ett övertagande med hänsyn till omständigheterna i övrigt är skäligt. Ett sådant övertagande kräver dock synnerliga skäl om din dotter och pojkvännen inte har barn tillsammans.

Även om just bostadsrätten fortfarande är er dotters enskilda, rekommenderas paret att trots allt upprätta samboavtal. Ett samboavtal underlättar som regel en eventuell bodelning.

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist. Du kan även få mer information i vår handbok om bostadsrätt och handboken om samboavtal.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.