Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Vad krävs för att min dotters lägenhet ska förbli bara hennes?

Hej, min dotter köpte en Brf-lägenhet för två år sedan. Nu har hon och hennes pojkvän bestämt att de ska flytta ihop i min dotters lägenhet. Vad ska man göra för att lägenheten ska förbli min dotters enskilda egendom?

Hej och tack för din fråga,

Med utgångspunkt i att inget i din fråga tyder på att din dotter och hennes pojkvän skulle vara gifta, kommer jag i detta svar att utgå från att de är sambor.

Om ett samboförhållande upphör och samborna inte har upprättat ett samboavtal, ska samboegendomen vid en begäran om bodelning delas lika mellan samborna. Den egendom som utgör samboegendom är sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning och inte gjorts till enskild, eller huvudsakligen används för fritidsändamål. Egendom som faller utanför samboegendomsbegreppet ska inte ingå i en bodelning utan behålls alltid av sin respektive ägare.

Då din dotter köpte bostadsrätten för två år sedan och hon och pojkvännen först nu ska flytta ihop, utgår jag ifrån att bostadsrätten inte från början köptes för att användas som parets gemensamma bostad. Bostadsrätten utgör då inte samboegendom och kommer därför inte att ingå i en eventuell bodelning. Din dotter behöver därför i nuläget inte vidta någon åtgärd för att lägenheten ska fortsätta att vara hennes enskilda. Skulle hon och pojkvännen däremot gifta sig skulle bostadsrätten behöva göras till enskild egendom genom äktenskapsförord.

Det bör nämnas att enligt en särskild bestämmelse i sambolagen kan pojkvännen, trots att bostadsrätten inte utgör samboegendom, få överta denna om han bäst behöver den, och ett övertagande med hänsyn till omständigheterna i övrigt är skäligt. Ett sådant övertagande kräver dock synnerliga skäl om din dotter och pojkvännen inte har barn tillsammans.

Även om just bostadsrätten fortfarande är er dotters enskilda, rekommenderar jag paret att trots allt upprätta samboavtal. Ett samboavtal underlättar som regel en eventuell bodelning.

Vänliga hälsningar,
Advokatbyrå Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online