Vad krävs för att styrka sin identitet och bli beviljad svenskt medborgarskap?

Hej,

Jag har fått avslag på min ansökan om svenskt medborgarskap med anledning av att jag inte har kunnat styrka min identitet.

Vad krävs för att jag ska kunna styrka min identitet och bli beviljad svenskt medborgarskap?

Hej och tack för din fråga,

En utlänning kan efter ansökan beviljas svenskt medborgarskap om hen har styrkt sin identitet, fyllt arton år, permanent uppehållstillstånd i Sverige, hemvist här i landet sedan två respektive fyra år beroende på tidigare medborgarskap samt haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt enligt 11 § lag om svenskt medborgarskap.

För att bli svensk medborgare krävs således att en person kan styrka sin identitet. Med identitet menas namn, födelsetid och som regel medborgarskap. Via Migrationsverkets hemsida finner man information om de sätt identiteten kan styrkas genom:

  • Personen kan visa sitt lands hemlandspass i original,
  • visa ett identitetsdokument i original eller
  • genom att en nära släkting intygar hens identitet.

Enligt 12 § lag om svenskt medborgarskap kan Migrationsverket göra undantag från kravet på styrkt identitet om personen har bott i Sverige i minst åtta år och uppgifterna om identiteten är riktig och personen saknar möjlighet att skaffa dokument som kan styrka dennes identitet. Med “riktig” menas om personen oavbrutet har bott i Sverige i minst åtta år och under den tiden haft samma identitet.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.