Vad krävs för att styrka sin identitet och bli beviljad svenskt medborgarskap?

Hej,

Jag har fått avslag på min ansökan om svenskt medborgarskap med anledning av att jag inte har kunnat styrka min identitet.

Vad krävs för att jag ska kunna styrka min identitet och bli beviljad svenskt medborgarskap?

Hej och tack för din fråga,

En utlänning kan efter ansökan beviljas svenskt medborgarskap om hen har styrkt sin identitet, fyllt arton år, permanent uppehållstillstånd i Sverige, hemvist här i landet sedan två respektive fyra år beroende på tidigare medborgarskap samt haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt enligt 11 § lag om svenskt medborgarskap.

För att bli svensk medborgare krävs således att en person kan styrka sin identitet. Med identitet menas namn, födelsetid och som regel medborgarskap. Via Migrationsverkets hemsida finner man information om de sätt identiteten kan styrkas genom:

  • Personen kan visa sitt lands hemlandspass i original,
  • visa ett identitetsdokument i original eller
  • genom att en nära släkting intygar hens identitet.

Enligt 12 § lag om svenskt medborgarskap kan Migrationsverket göra undantag från kravet på styrkt identitet om personen har bott i Sverige i minst åtta år och uppgifterna om identiteten är riktig och personen saknar möjlighet att skaffa dokument som kan styrka dennes identitet. Med ”riktig” menas om personen oavbrutet har bott i Sverige i minst åtta år och under den tiden haft samma identitet.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas