Vad krävs för Kronofogden ska få göra en utmätning av mitt hem?

Hej,

Kronofogden har valt att utmäta mitt hem och jag har fått anstånd med betalningen till slutet av maj. Jag tycker det är helt sjukt att de ska utmäta min bostad. Jag har två problem med att de försöker sälja mitt hus; Det första och mest uppenbara är att jag då blir hemlös. Det andra problemet är att jag jobbar hemifrån, så om jag blir av med mitt hem så blir jag även av med min inkomst.

Får Kronofogden verkligen göra så här?

Hej och tack för din fråga,

Förutsättningarna för att kunna utmäta en fastighet är att:

  • Fastigheten ska tillhöra gäldenären
  • Fastigheten ska vara överlåtbar
  • Fastigheten ska ha ett förmögenhetsvärde som utmätningsobjekt.
  • Utmätningen ska också ge ett överskott som gör åtgärden försvarlig.
  • Dessutom måste Kronofogden göra en proportionalitetsbedömning innan en fastighet utmäts.

Kronofogden försöker i det längsta undvika att utmäta bostäder, men i vissa fall krävs det för att skulden ska kunna betalas, även om det rör sig om en mindre skuld. En förutsättning är att en försäljning ger ett överskott efter att alla kostnader för försäljningen är betalda, och att åtgärden att utmäta är proportionerlig.

Proportionalitet handlar om att Kronofogden gör en bedömning av att nyttan av åtgärden är större än konsekvenserna för den som berörs.  När det handlar om proportionalitetsbedömningen har Högsta Domstolen har i ett avgörande, NJA 2013 s. 1241, klargjort att den enskilde har rätt till sitt hem och hänvisat till artikel 8 i Europakonventionen som stadgar rätten till sitt hem. I ett senare fall från Högsta Domstolen, NJA 2018 s. 9 framgår att det förväntade resultatet av utmätningen måste uppnå sådan storlek att utmätningen av fastigheten framstår som försvarlig i ljuset av den skuldskyldiges eller tredje mans intresse av att tvingas från sitt hem.

Utmätning måste uppfylla de ovan nämnda för att Kronofogden ska göra en utmätning. Om man anser att ovan nämnda omständigheter inte är uppfyllda kan det rekommenderas att överklaga beslutet om utmätning.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.