Julerbjudande

Använd koden:GODJUL

(50% rabatt på konsultation till Julafton)

Sök

Vad riskerar jag för straff om jag kört in i en bil?

Datum: 02/02/2022

Hej,

Jag körde i 24 km/h. Kommer på en smal gata och kommer till en fyrvägskorsning. Det kom en förare ifrån min höger i högre fart. Jag hann inte stanna och körde in i hennes sida. Vad riskerar jag för straff?

Hej och tack för din fråga,

Jag tolkar det som att du har kört på en större väg då du befinner dig på en fyrvägskorsning med din bil. I detta fall riskerar du att dömas för vårdslöshet i trafik alternativt grov vårdslöshet i trafik med dagsböter som minst och upp till två års fängelse.

Utgångspunkten för bedömning av vårdslöshet i trafik sker från de gällande trafikreglerna där främst trafikförordningen i detta fall blir aktuell. I denna finns en aktsamhetsregel som innebär att trafikanten ska iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna.[1] Om en förare i väsentlig mån brister i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna döms denne till vårdslöshet i trafik och dagsböter.[2] Det ska främst handla om fall där trafikanten gjort sig skyldig till ett medvetet risktagande.[3] Således bör exempelvis felbedömning av trafiksituationen eller rena manövreringsmisstag normal inte leda till ansvar.

Vid grov vårdslöshet i trafik får återkallelse av körkort ske.[4] Vid grov vårdslöshet ska trafikbeteendet varit grovt oaktsamt eller att gärningsmannen visat prov på uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom. Straffet för grov vårdslöshet är fängelse i upp till två år.

Utöver själva brottet är du i vissa fall även skyldig att ersätta skadan som orsakats på den andra bilen med din försäkring.[5] Om den du vållat skada anmäler skadan till försäkringsbolaget och kan visa på att det är du som orsakat skadan så är det ditt försäkringsbolag som ska bekosta skadan.

Sammanfattningsvis görs en bedömning av hur omständigheterna i det enskilda fallet ser ut.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

[1] 2 kap. 1 § Trafikförodningen
[2] 1 § Trafikbrottslagen
[3] Prop. 1994/95 s. 122
[4] 5 kap. 3 § 1 p. KörkL
[5] 10 § 2 st. Trafikskadelagen

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

50% rabatt på din konsultation!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av våra bästa tips i aktuella juridiska frågor.

Efter registrering får du en rabattkod skickad till din mejl som du kan använda när du bokar konsultation med advokat.