Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Vad ska jag betala i underhållsbidrag?

Hej
Jag har två barn som har gått från växelvist boende till att jag numer har barnen varannan tors-måndag. Jag och barnets pappa har fortsatt gemensam vårdnad. Vi delar på samtliga skollov och sommarsemester med barnen sker i längre perioder om minst två veckor. Barnens pappa tar hela barnbidraget. Vi har ungefär lika ekonomi båda två.

Är det rimligt att jag skall betala underhållsbidrag för att jag har barnen tre dagar mindre varannan vecka?

Hej och tack för din fråga,

Underhållsbidrag betalas av den förälder som inte bor med barnet stadigvarande. Underhållsbidragets storlek beror på barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. När underhållsbidrag bestäms får den bidragsskyldige föräldern förbehålla sig ett belopp för eget eller annans underhåll. Förbehållsbeloppet innefattar alla vanliga levnadskostnader som bland annat bostadskostnader. Om den underhållsskyldige föräldern har barnet boende hos sig minst fem sammanhängande dygn eller under en månad eller haft barnet boende hos sig i minst sex dygn får föräldern göra avdrag på underhållet med 1/40 per dygn.

Föräldrarna kan  själva nå en överenskommelse om hur stort underhållsbidraget ska vara genom avtal. Underhållsbidraget kan även fastställas i dom.

Vänliga hälsningar
Zeijersborger & Co.

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online