Helgerbjudande

Använd koden:ADVOKAT

(50% rabatt på konsultation till söndag)

Vad ska jag göra när jag får avslag från socialen?

Datum: 09/09/2022

Hej,

Min handläggare på socialtjänsten har sagt att jag inte kommer få fortsatt bistånd. Hen har sagt att jag måste gå till ett jobbcenter, men jag får ångest av det. Jag har inte tillräckligt med pengar. Har man som svensk medborgare inte rätt till en skälig levnadsstandard?

Hej och tack för din fråga,

Enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen framgår att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden. Försörjningsstödet ska fungera som ett sista alternativ när alla andra möjligheter är uttömda. Man ska till exempel ha ansökt om andra bidrag och ersättningar som man möjligtvis kan ha rätt till, exempelvis bostadsbidrag, arbetslöshetsersättning, föräldrapenning, underhållsstöd eller sjukpenning. I vissa fall kan bistånd ges trots att den enskilde inte står till arbetsmarknadens förfogande. För det krävs dock godtagbara skäl vilket bedöms från fall till fall.

Socialtjänsten bedömer och beslutar vem som ska få detta ekonomiska bistånd och hur mycket det ska vara. För att ta reda på om man har rätt till den här typen av bistånd, tittar socialtjänsten på den enskildes inkomster och tillgångar. Hur den enskilde bor och om denne är gift, sambo eller ensamstående har också betydelse för om man har rätt till ekonomiskt bistånd och hur mycket man i så fall får.

Det krävs att man står till arbetsmarknadens förfogande på det sätt för att ha rätt till bistånd. Rådet som kan ges är att man bör anmäla sig hos arbetsförmedlingen och åter kontakta socialtjänsten. Om man trots försök inte får något jobb, har man antagligen rätt till ekonomiskt bistånd vid en ny ansökan. I så fall ska biståndet göra att man uppnår en skälig levnadsnivå vilket omfattar utgifter för bland annat bostad, mat och kläder enligt 4 kap. 3 § socialtjänstlagen.

Om du får helt eller delvis avslag på din ansökan ska du få ett skriftligt beslut med en motivering till varför du inte beviljas biståndet. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det till förvaltningsrätten.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.