Vad ska jag göra om den förra förvaltaren inte har skött sitt uppdrag?

Hej,

Jag har tagit över ett förvaltarskap och ser att den förra förvaltaren inte skött sitt uppdrag. Överförmyndarnämnden skickade en blankett till mig. Var kan jag vända mig och få hjälp?

Hej och tack för din fråga,

Förvaltare har en skyldighet att förvalta den enskildes tillgångar, göra detta omsorgsfullt och se till att endast de pengar som behövs spenderas och resterande ska sparas för en trygg ekonomi med skälig avkastning enligt 12 kap. 2-4 §§ Föräldrabalken.

När en förvaltare har misskött sitt uppdrag kan klagomål lämnas till överförmyndarnämnden. Klagomålet kommer därefter utredas av överförmyndarkansliet. Förvaltaren kommer ges alltid tillfälle att skriftligen bemöta klagomålet. När dennes yttrande kommit in till överförmyndarkansliet beslutas det om någon åtgärd behöver vidtas.

Om det uppstått skada på grund av en förvaltares vårdslöshet eller uppsåtligt skadligt handlande kan denne bli skadeståndsskyldig. En skadeståndstalan väcks hos domstol, se 12 kap. 14 § Föräldrabalken.

För att klagomålet ska kunna handläggas, ska blanketten fyllas i och lämnas till överförmyndarkansliet.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.