Vad ska jag göra om familjerätten och samarbetssamtal inte hjälper samarbetet mellan mig och mina barns pappa?

Hej,

Jag är efter en skilsmässa och vi har gemensam två barn. Barnen bor heltid med mig. Enligt SOC och mig har barnens pappa inga föräldraförmåga. Han prioriterar sina behov och sin ny partner framför barnen. Han är dömd för fysisk misshandel på mig. Jag och barnen levde många år med psykisk misshandel och känslomässig utnyttjande samt hans missbruk av marijuana. Vi var i familjerätten ang. att få hjälp med kommunikation och umgänge. Familjerätten klarar inte hjälpa med detta för att pappan har inga vilja att samarbeta.

Pappan vägrar avtala tid att umgås med barnen och brukar höra av sig när passar honom. Om vi har andra planer, säger han att jag förbjuder barnen träffa honom. På sistone började dyka han upp framför min lägenhet, för att “han vill träffa barnen” och han pratat med barnen tidigare att träffas (han aldrig avtalar med mig umgänge, utan han kontaktar barnen som är 11 och 12 år gamla).

Vad ska jag göra?

Hej och tack för din fråga,

Om föräldrarna inte kommer överens om hur vårdnaden om de gemensamma barnen ska utövas kan de i första hand vända sig till familjerätten i kommunen för att få hjälp med samarbetssamtal. Om det inte skulle vara aktuellt eller om föräldrarna inte lyckas nå en överenskommelse trots samarbetssamtal kan en förälder som vill få ändring i vårdnaden ansöka om ensam vårdnad genom att inkomma med en stämningsansökan till tingsrätten.

Det finns två sätt att ändra vårdnaden på; antingen genom ett avtal mellan parterna om man är överens eller genom en dom från tingsrätten om man inte är överens.

När domstolen ska besluta i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge är det barnets bästa som ska vara avgörande för besluten enligt 6 kap. 2 a§ Föräldrabalken. Vid denna bedömning ska domstolen särskilt fästa vikt vid risken att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa samt barnets behov av en god och nära kontakt med båda föräldrarna.

När det gäller vårdnad är utgångspunkten att gemensam vårdnad är det bästa för barnet. För att en förälder ska tillerkännas ensam vårdnad krävs som utgångspunkt att föräldrarna antingen har sådana svåra och djupgående samarbetssvårigheter att de inte kan utöva vårdnaden gemensamt eller att den andra föräldern är olämplig som vårdnadshavare. Ett skäl kan vara att det föreligger stora samarbetssvårigheter mellan föräldrarna och att föräldrarna därför inte är kapabla att fatta gemensamma beslut i vårdnadsfrågorna. Ett annat skäl kan vara om en förälder är olämplig som vårdnadshavare och att det påverkar barnet negativt, t.ex. om föräldern har ett alkoholmissbruk eller bristande omsorgsförmåga.

Angående umgänge är huvudregeln att barnet har rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Om barnet har behov av det får tingsrätten besluta att en person som utses av socialnämnden ska medverka vid umgänget, så kallat umgängesstöd). Några exempel på när umgängesstöd kan vara lämpligt är om det kan antas bli konfliktfyllda konfrontationer mellan föräldrarna vid överlämningar, om barnet känner oro över umgänget eller om umgängesförälderns omsorgsförmåga i något avseende är bristande. När det gäller äldre barn så ska man vid en rättslig bedömning lägga stor vikt vid deras vilja. Det innebär att om de utrycker en vilja så ska det respekteras.

Det kan i ditt fall vara rekommenderat att ta kontakt med ett juridiskt ombud eftersom ni har testat att komma överens på egen hand och med hjälp av kommunen.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.