Vad ska jag göra om min dotter far illa hos sin mamma och kanske kommer bli LVU:ad?

Hej,

Min sambo har en dotter sedan tidigare som är 10 år, de har delad vårdnad, men mamman är boendeförälder så hon står skriven där.

Soc har gjort en utredning och kommit fram att dottern “far” illa hos sin mamma och vill att pappan, det vill säga, min sambo ska ta sitt ansvar vilket han självklart vill göra och att hon ska bo hos oss 100%, annars blir dottern lvu:ad och detta vill självklart inte min sambo. Vad kan rekommenderas att göra?

Hej och tack för din fråga,

Föräldrarna har alltid det största ansvaret för att barn växer upp i en trygg och sund miljö, men socialtjänsten har ett övergripande ansvar för att så faktiskt sker. När socialtjänsten får signaler om att barn far illa, är det deras skyldighet och uppgift att utreda barnets behov av hjälp.[1]

Barnets bästa ska alltid vara vägledande och ligga till grund för huruvida barnet ska ges vård med stöd av LVU. När det gäller åtgärder som rör barn, ska hänsyn tas till vad barnets bästa.[2]

Det kan vara rekommenderat att dottern byter boendet till sin pappa om socialtjänsten misstänker att hon far illa om hos sin mamma. Detta kan förhindra att hon blir omhändertagen, som enkelt förklarat handlar om försummelser i hemmet.[3]

Det kan därtill vara rekommenderat att prata med socialtjänsten avseende överflyttningen av dottern till ert boende.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

[1] 5 kap. 1 § SoL.
[2] 1 kap. 2 § SoL och 6 kap. 2 § FB.
[3] 2 § LVU.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.