Vad ska jag göra om min exfru både vägrar att köpa ut mig ur huset och vägrar flytta?

Hej,

Jag och min f.d. fru har gått isär och vi har byggt ett hus ihop där vi äger halva var. Hon vill bo kvar men har inte råd att lösa ut mig och jag vill ha ut min del för att köpa en egen bostad. Hon vägrar även att flytta. Hur kan jag lösa denna situation?

Hej och tack för din fråga,

Det finns två sätt att lösa denna situation på, antingen genom att din exfru får bostaden på sin lott i bodelningen eller att du ansöker om tvångsförsäljning hos tingsrätten.

Varje make har rätt att på sin lott i första hand få sin egendom eller den del av denna som den maken önskar.[1] När det gäller bostad framgår därtill att den make som bäst behöver den gemensamma bostaden eller bohaget har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott.[2] Så om din exfru bäst behöver er gemensamma bostad har hon rätt att få den på sin lott mot avräkning.

Kommer makarna inte överens vid en bodelning kan en bodelningsförrättare förordnas efter en ansökan om detta hos tingsrätten.[3] Det är då bodelningsförrättaren som bestämmer över bodelningen, och till exempel utser vem som har bäst behov av den gemensamma bostaden.[4]

Då ni samäger bostaden kan du även ansöka hos tingsrätten om att de ska bevilja en försäljning av bostaden även om din exfru motsätter sig det.[5] Huvudregeln är att beslut kring den samägda fastigheten ska fattas gemensamt. Ingen av makarna är skyldig att lösa ut den andra men om ena maken vill sälja och andra maken motsätter sig försäljning finns möjlighet till tvångsförsäljning. Ansökan om tvångsförsäljning sker hos domstolen, det är även domstolen som förordnar god man att ombesörja försäljningen.[6] Begär en av makarna tvångsförsäljning av makarnas gemensamma bostad är det möjligt att denna begäran skjuts fram till dess att bodelningen är avslutad.[7]

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera din situation med en advokat eller jurist. Det kostar endast 395 kr och du väljer själv om du vill ha mötet på telefon eller via videosamtal. Du kan också läsa mer om ämnet i vår handbok i bodelning.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 11 kap. 7 § ÄktB.
[2] 11 kap. 8 § ÄktB.
[3] 17 kap. 1 § ÄktB.
[4] 17 kap. 6 § ÄktB.
[5] 6 § Samäganderättslagen.
[6] 8 § Samäganderättslagen.
[7] Se NJA 1991 s. 234.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.