Helgerbjudande

Använd koden:ADVOKAT

(50% rabatt på konsultation till söndag)

Vad ska jag göra om mina barns pappa anklagar mig för saker jag inte gjort?

Datum: 23/02/2023

Hej,

Vad kan jag göra för att få pappan till mina barn att sluta anklaga mig för sådant jag inte gjort? Vi levde tillsammans i nästan tio år innan vi separerade och sedan dess har han gjort allt för att förstöra för mig. Trots att han vet att barnen har det bra så har han polisanmält mig och påstått att jag slagit dem. Han har även kontaktat socialtjänsten och berättat att barnen inte får tillräckligt med mat och att de får springa ute på kvällarna. Två utredningar har därför gjorts, men socialtjänsten kom fram till att det inte finns något att anmärka på. Inget av det han har sagt är sant. Det här är jättejobbigt för både mig och barnen! Vad kan jag göra?

Hej och tack för din fråga,

Den som anser sig ha blivit utsatt för falska orosanmälningar kan göra en polisanmälan och meddela till socialtjänsten att det är en falsk anmälan.

Om man som föräldrar inte kommer överens gällande sina gemensamma barn kan man vända sig till kommunen som erbjuder så kallade samarbetssamtal för att hjälpa föräldrar med att komma överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge.[1]

För det fall en orosanmälan inkommer till Socialtjänsten är de skyldiga att utan dröjsmål inleda en utredning.[2] Det går därför inte att stoppa en utredning enbart genom att påstå att det rör sig om en falsk anmälan. Om en anmälan dock inte har stöd i utredningen finns det ingen anledning för socialtjänsten att vidta åtgärder. Det kan vara en god idé att tala om för socialtjänsten att du blir utsatt för falska anmälningar.

Det kan vara brottsligt att lämna osanna uppgifter till polisen eller andra myndigheter. Gör man det kan man dömas för falsk tillvitelse.[3] Den som gjort sig skyldig till falsk tillvitelse kan dömas till böter eller upp till 2 års fängelse. För att åläggas ansvar krävs det att uppgiftslämnaren, i detta fall pappan till dina barn, medvetet lämnat osanna uppgifter. Det är själva lämnandet av en falsk uppgift som medför straffansvar, någon konkret risk för att myndigheten blir vilseledd krävs inte. Har dina barns pappa däremot inte varit medveten om att han lämnat falska uppgifter, men borde ha förstått att uppgifterna inte var sanna, kan han istället dömas för vårdslös tillvitelse. Detta är en mildare brottsrubricering och straffet är då böter eller högst 6 månaders fängelse.

Även brottet förtal kan i detta fall komma att aktualiseras.[4] Förtal innebär att någon pekar ut en annan person som brottslig eller på annat sätt lämnar klandervärda uppgifter som syftar till att utsätta personen för andras missaktning. För att barnens pappa ska dömas för förtal krävs det att hans anklagelser ska ha varit avsedda att skada ditt anseende. Förtal kan leda till att barnens pappa döms till att betala böter.

Värt att ha i åtanke är att pappan inte ka dömas till både förtal och falsk tillvitelse, utan endast ett av brotten. Sett till straffskalan är falsk tillvitelse att se som ett allvarligare brott än förtal.

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist. Du kan också hitta mer information i vår handbok vård, boende och umgänge.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 6 kap. 18 § Föräldrabalken
[2] 11 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL)
[3] 15 kap. 7 § Brottsbalken (1962:700) (BrB)
[4] 5 kap. 1 § BrB

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.