fbpx

Vad ska jag göra om mitt ex vägrar låta mig träffa min son?

Hej,

Mitt ex och jag har gemensam vårdnad om vår treåriga son. En vecka efter att mitt ex flyttade ut från vårt gemensamma boende så orosanmälde hon mig till socialtjänsten. Det startades en utredning som sedan las ner pga. det har inte funnits något att vara orolig för.

Jag har bara fått träffa min son i två timmar på mer än två månader. Jag försökte få umgänge med sonen under någon vecka nu under sommaren när förskolan är stängd. Hon säger att jag inte har tillåtelse att vara själv med honom. Vad ska jag göra när jag inte får träffa min son?

Hej och tack för din fråga,

Att undanhålla ett barn från umgängesföräldern kallas umgängessabotage. Oavsett vårdnadsform så har barnet rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor ihop med.[1]

Umgänge mellan den föräldern som barnet inte bor tillsammans med och barnet är till för barnet och barnets bästa ska alltid vara avgörande vid beslut om umgänge.[2] Båda föräldrarna har ett ansvar att tillgodose barnets behov av umgänge med umgängesföräldern.

Om boendeföräldern, i detta fall ditt ex, vid upprepade tillfällen försöker hindra dig från att umgås med barnet kan det ses som umgängessabotage. Föräldrabalken anger endast riktlinjer att förhålla sig till, men det är omständigheterna i det enskilda fallet som är avgörande. Föräldrar som inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge kan få hjälp genom samarbetssamtal.[3] Skulle inte det hjälpa kan föräldrarna vända sig till tingsrätten som kan meddela ett beslut avseende hur umgänget ska se ut.

Domstolen kan ålägga socialtjänsten att försöka få den förälder som inte samarbetar att lämna ifrån sig barnet frivilligt.[4] I vissa fall hjälper inte detta och då kan domstolen besluta om verkställighet i form av vite, hämtning eller omhändertagande.[5]

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 6 kap. 15 § FB
[2] 6 kap. 2 a § FB
[3] 6 kap. 18 § 1 st. FB
[4] 21 kap. 2 § FB
[5] 21 kap. 3-4 §§ FB

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas