Vad ska jag göra om psykiatrin försöker sätta dit mig?

Hej,

Psykiatrin har i flera år ”straffat” mig med tvångsinläggning och fel medicin som gjort mig överviktig och nästan gett mig diabetes. En sköterska gjorde urkundsförfalskning och fick mig inlåst efter att FK tagit kontakt med mig eftersom de visste det inte kunde stämma.
Jag har blivit misshandlad, en gång hamnade jag på psykiatrin blåslagen o de tog mig inte till akuten eller hjälpte mig polisanmäla.

En gång påstod de att jag talade med djur då jag glatt vågade berätta att det Svenska bandet Bob Hund följer min Twitter. Det blev jag också inlagd för. Psykiatrin verkar uppenbarligen ha något slags problem med mig som jag inte förstår.

De tvingar nu på mig samma medicin som tidigare, jag upplevde att hjärnan som fick sig ordentliga stötar av misshandlar påverkades till det sämre av den neuroleptika de tvingade mig ta under flera år, och jag hade äntligen läkt och hjärnan kändes aktiv, frisk och levande i den skadade delen, tills nu då jag oroar mig för hur jag påverkas fysiskt av den.
Jag har INGEN mental eller psykologisk förändring överhuvudtaget av tvångsmedicinering så att de envisas med att ge den är gåta.

Jag lever med dödshot i vanliga livet efter första misshandeln som är anmäld till polisen och jag upplever att det är hanterbart, jämfört med psykiatrins ”vård” där personal tillåts bete sig hotfullt och t.o.m. kasta omkring patienters ägodelar i raserianfall, jag upplever att det är otryggt och osäkert att vara här.
De tar inget ansvar och verkar inte bry sig om någonting.

Vad ska jag göra?

Hej och tack för din fråga,

Om du inte är nöjd med den vård du fått kan du lämna synpunkter eller klagomål på flera sätt. Du kan börja med att kontakta den mottagning där du fått vård eller behandling. Du kan också kontakta patientnämnden i ditt landsting eller din region. Vissa händelser kan du även anmäla till inspektionen för vård och omsorg, IVO.

När det gäller din fråga om rätten till skadestånd, måste det utredas om du drabbades av en patientskada eller inte. Om det är en patientskada som lett till skador, kan man ha rätt till skadestånd. Frågan prövas i så fall av Patientförsäkringen LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) efter en anmälan om patientskada. LÖF tar kontakt med sjukvården och begär in handlingar och gör sedan en bedömning. Läs mer om ersättning här.

Man kan kostnadsfritt vända sig till Patientnämnden i sitt landsting för att få hjälp med all information man behöver för att kunna ta tillvara sitt intressen i hälso- och sjukvården.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas