fbpx

Vad ska jag göra om psykiatrin försöker sätta dit mig?

Hej,

Psykiatrin har i flera år ”straffat” mig med tvångsinläggning och felmedicinering som gjort mig överviktig och nästan gett mig diabetes. Psykiatrin verkar uppenbarligen ha något slags problem med mig som jag inte förstår. En gång påstod de att jag talade med djur då jag glatt vågade berätta att det svenska bandet Bob Hund följer min Twitter. Det blev jag också inlagd för. En sköterska gjorde sig till och med skyldig till urkundsförfalskning för att få mig inlåst.

Jag har även blivit misshandlad och blåslagen på psykiatrin men de tog mig varken till akuten eller hjälpte mig att polisanmäla. Jag upplever INGEN mental eller psykisk förändring överhuvudtaget av tvångsmedicinering så att de envisas med att ge mig den är gåta.

Jag lever med dödshot i vanliga livet efter att ha anmält en första misshandel till polisen men jag upplever att det är hanterbart jämfört med psykiatrins ”vård” där personal tillåts bete sig hotfullt och t.o.m. kasta omkring patienters ägodelar i raserianfall. Jag upplever att det är otryggt och osäkert att vara här. Personalen tar inget ansvar och verkar inte bry sig om någonting.

Vad ska jag göra? Kan jag få skadestånd?

Hej och tack för din fråga,

Om du inte är nöjd med den vård du fått kan du lämna synpunkter eller klagomål på flera sätt. Du kan börja med att kontakta den mottagning där du fått vård eller behandling. Du kan också kontakta patientnämnden i ditt landsting eller din region. Vissa händelser kan du även anmäla till inspektionen för vård och omsorg, IVO.

När det gäller din fråga om rätten till skadestånd, måste det utredas om du drabbades av en patientskada eller inte. Om det anses vara en patientskada kan du ha rätt till ersättning. Frågan prövas i så fall av Patientförsäkringen LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) efter en anmälan. LÖF tar kontakt med sjukvården och begär in handlingar och gör sedan en bedömning. Läs mer om ersättning här.

Man kan kostnadsfritt vända sig till Patientnämnden i sitt landsting för att få hjälp med all information man behöver för att kunna ta tillvara sitt intressen i hälso- och sjukvården.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Behöver du ett ombud?

Vill du veta om ditt ärende går att driva på juridisk väg? Ring oss och boka en kostnadsfri telefonrådgivning.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas