Helgerbjudande: 50% på valfri konsultation

Använd Rabattkod: FRAGAADVOKATEN

Vad ska vi tänka på om min bror vill sälja sin del av sommarstugan?

Datum: 26/10/2021

Hej,

Jag och min bror äger en sommarstuga. Nu vill han sälja sin del. Vad ska vi tänka på?

Hej och tack för din fråga,

Lagen om samäganderätt är i detta fall tillämpligt. Denna lag är i huvudsak dispositiv. Om du och din bror har avtalat om annat än vad som hänvisas till i lag är det avtalet giltigt. Du och din bror kan exempelvis avtalat om försäljningsförbud eller liknande.

Huvudregeln i lagen om samäganderätt 2 § är att varje förfogande över det samägda godset i dess helhet förutsätter enighet mellan delägarna. Vidare stadgas att varje delägare har rätt att förfoga över sin andel av den samägda egendomen, vilket innebär att en delägare kan sälja sin andel. Som delägare har man således rätt att förfoga över sin andel i den samägda egendomen, men för att förfoga över egendomen i sin helhet krävs alla delägares samtycke.

Man brukar som huvudregel utgå från marknadsvärdet vid bestämmande av priset. En mäklare kan anlitas för att värdera fastigheten.

Vill den andra delägaren köpa andelen i fastigheten och på så sätt äga hela fastigheten krävs det att ett formkrav för fastighetsköp är uppfyllt i enlighet med 4 kap. 1 § Jordabalken.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.