Helgerbjudande

Använd koden:ADVOKAT

(50% rabatt på konsultation till söndag)

Vår separation har blivit dyr för mig, finns det möjlighet att justera vid bodelning?

Datum: 04/01/2022

Hej,

Vid separationen var vi överens om att hon och barnen skulle bo kvar i vårt hus och att hon skulle lösa ut mig. Hon misslyckades med detta och jag fick skaffa en hyresrätt istället med plats för barnen. För att barnen skulle skonas så långt som möjligt, sattes en yttre gräns att om hon inte hittat någon lösning så skulle fastigheten säljas. Detta har blivit en dyr affär för mig. Är det rimligt och finns det någon möjlighet att justera detta vid bodelningen?

Hej och tack för din fråga,

Två makar eller sambor som inte är överens om vem som ska få bo kvar i den gemensamma bostaden fram tills bodelningen kan låta domstolen fatta ett tillfälligt beslut om vem som ska få bo kvar (dvs ta ett beslut om sk kvarsittanderätt). Den make eller sambo som då mot sin vilja tvingas att flytta, kan sedan vid bodelningen ha rätt att erhålla sk nyttjanderättsersättning. Detta är en ersättning som den kvarboende maken eller sambon vid bodelning kan tvingas betala för att ersätta de merkostnader som den utflyttande maken eller sambon har haft.

Nyttjanderättsersättning är inget som i dagsläget finns reglerat i lag då den gemensamma bostaden är ett hus. Riktlinjer gällande ersättningen är istället något som har utvecklats i praxis. Praxis är vad som anses “gälla” med utgångspunkt i hur domstolar har dömt i tidigare avgöranden.

Med utgångspunkt i praxis är det i ditt fall dock tveksamt om du skulle ha rätt till någon nyttjanderättsersättning. Anledning är att du frivilligt har flyttat ut från huset och således har du inte på samma sätt, som om din fd make eller sambo hade erhållit kvarsittanderätt, blivit juridiskt avskuren från att nyttja ert hus. I tidigare avgöranden har nämligen domstolen ansett att den kvarboende inte ska behöva ersätta den som har flyttat ut, såvida den som flyttat inte tvingats att ta på sig betydande kostnader för att ordna med annat boende. I ditt fall verkar dock som sagt din avflyttning ha skett frivilligt.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.