Våra barnbarn har omhändertagits, vad kan vi göra för att träffa dem?

Hej!
Mina barnbarn har blivit omhändertagna enligt LVU. Kommunen vägrar utreda oss (mormor & morfar) som familjehem, kan de göra så? Vi får dessutom begränsat umgänge, endast fem minuters telefonsamtal varannan vecka. Det är ju inte vi som har gjort något fel. Är detta något som vi kan bestrida?

Hej och tack för din fråga,

Tillämplig lag för detta är Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Enligt 11 § LVU framgår att socialnämnden bestämmer hur vården ska ordnas och var barnet ska bo under vårdtiden. I vissa fall beslutar Socialnämnden att barnet ska bo i ett jourhem i början av vården för att därefter placeras i sitt egna hem eller hos någon annan nära anhörig.

Utgångspunkten för Socialnämndens bedömning ska alltid vara barnets bästa, enligt 1 § 5 st LVU.

Socialnämnden bedömer alltså hos vem det är bäst för barnet att bo. Nämnden tar egentligen inte hänsyn till vad föräldrarna eller andra nära anhöriga tycker är bäst. Barnets intressen går alltid före. Socialnämnden har alltså troligtvis bedömt att barnet, åtminstone för tillfället, behöver bo hos någon annan. Det kan hända att detta kommer kunna ändras i framtiden. Ni kan prata med socialnämnden i kommunen om ni har fler funderingar kring det.

När det gäller umgänge för anhöriga till barnet, som inte är vårdnadshavare, finns det ingen möjlighet att klaga på ett beslut om LVU. Anledningen är att andra anhöriga än vårdnadshavare saknar processbehörighet. Däremot ska socialnämnden, enligt 14 §, se till att kontakten med föräldrar samt andra nära anhöriga upprätthålls då det oftast är i enlighet med barnets bästa att barnet fortsätter att träffa sina släktingar.

Med vänlig hälsning

Zeijersborger & Co

 

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en fråga



Integritetspolicy


Sök i vår frågedatabas