fbpx

Varaktigt bosatt i annat EU-land, vad gäller här i Sverige?

Hej,

Min sambo som nyligen kommit till Sverige är medborgare i ett utomeuropeiskt land men har long term resident-status i ett EU-land, där han också bor. Vad jag har förstått så har man rätt att vara i Sverige och söka jobb när man har detta tillstånd. Min sambo har nu fått ett jobb och har sökt uppehållstillstånd. Han fick ett brev där det stod att han inte hade rätt att vara i Sverige och söka jobb här utan var tvungen att göra det från sitt hemland och blev uppmanad att åka tillbaka dit. Han har inte bott där på många år. Det besked han fick gäller för personer som inte har status i ett EU-land men det har han ju även om han inte har haft det så länge. Vår oro är nu att även om beslutet är fattat på fel grunder kommer det att stå fast, vad kan man göra?

Hej och tack för er fråga.

Vanligtvis ska en ansökan om arbetstillstånd göras från hemlandet, 6 kap 4 § utlänningslagen. Det finns dock undantag till bestämmelsen.

Den som beviljats status som varaktigt bosatt i annat EU-land får ett särskilt EU-uppehållstillstånd, som ger personen vissa rättigheter vilka liknar de en EU-medborgare har. Om personen vill stanna i Sverige mer än tre månader krävs uppehållstillstånd. Under Migrationsverkets behandling av ansökan har dock personen möjlighet att börja arbeta i Sverige.

Överklagan prövas av allmän förvaltningsdomstol, men själva överklagandet ska skickas till den myndighet som meddelat beslutet, där omprövning sker. Finner Migrationsverket att det första beslutet är oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, ska beslutet ändras, om det inte är till den enskildes nackdel. Om inte, tas ärendet över av förvaltningsdomstol som prövar frågan.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Behöver du ett ombud?

Vill du veta om ditt ärende går att driva på juridisk väg? Ring oss och boka en kostnadsfri telefonrådgivning.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas