Varför betalar jag underhåll för mina barn som jag inte har träffat på fyra år?

Hej,

Varför betalar jag underhåll för mina barn? De bor i skyddat boende med sin mamma och jag har inte träffat dem på fyra år. Hon vill inte att jag träffar barnen alls.

Hej och tack för din fråga,

Som förälder har du en skyldighet att betala underhåll åt dina barn oavsett om du träffar barnen eller inte. Det faktum att du inte får lov att träffa barnen skulle kunna ändras om du vänder dig till rätten.

Inledningsvis har ett barn rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med.[1] Umgänget kan ske i olika former, antingen genom ett fysiskt möte eller genom annan kontakt. Om mamman säger att du inte får träffa barnen kan du som förälder föra talan i rätten och förklara att du inte får träffa dem.[2] I sådant fall är det domstolen som beslutar om umgänget mellan dig och dina barn och beslutet fattas utifrån vad som är bäst för barnen. Se svar på liknande fråga här.

Föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga.[3] Underhåll betalas av den förälder som inte har vårdnad om barnet och inte heller bor tillsammans med det, alternativt av den förälder som har gemensam vårdnad om barnet endast bor hos den andra föräldern. Du som förälder kan få underhållsbidraget fastställt genom dom eller avtal och har underhållsskyldighet upp till 18 år eller senast 21 år om barnet fortfarande går i skolan efter 18 års ålder.[4]

Skulle du inte betala underhåll under skyldighetplikten kan du som förälder utsättas för verkställighet.[5]

För mer info om underhåll se här.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

[1] 6 kap. 15 § FB
[2] 6 kap. 15 a § FB
[3] 7 kap. 1 § FB
[4]  7 kap. 1 § 2 st. FB
[5] 3 kap. 19 och 3 §§ UB

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas