Vem ärver vid dödsfall under pågående äktenskapsskillnad?

Hej,

Jag och min make ansökte om skilsmässa. Min make avled innan skilsmässan hade hunnit gå igenom. Vi hade inga barn tillsammans. Ärver jag min make eller gör hans föräldrar det?

Hej och tack för din fråga,

Om en av makarna avlider när ett mål om äktenskapsskillnad pågår ska reglerna om bodelning avseende äktenskapsskillnad tillämpas, Äktenskapsbalken 9 kap 11 §. Bodelningen ska baseras på hur makarnas egendomsförhållanden såg ut när ansökan om äktenskapsskillnad gjordes, 9 kap 2 § Äktenskapsbalken.

Bestämmelserna om en makes arvsrätt regleras i 3 kapitlet Ärvdabalken, där huvudregeln är att kvarlåtenskapen tillfaller efterlevande make. Bestämmelserna är dock inte tillämpliga då mål om äktenskapsskillnad pågick vid arvlåtarens död, 3 kap 10 § Ärvdabalken. Efter att bodelning gjorts och makarnas andelar i boet beräknats, ärver den avlidnes arvingar dennes andel. Om inga bröstarvingar finns, går arvet till arvlåtarens föräldrar som delar lika, 2 kap 2 § Ärvdabalken.

Vänliga hälsningar

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas