fbpx

Vem av vårdnadshavarna ska barnen bo hos?

Hej,

Jag och min man har just nu betänketid inför skilsmässa.
Maken säger att han ska vara boendeförälder till våra barn eftersom jag inte har ett jobb och har aktivitetsstöd. Har han rätt att bestämma om det? Hur gör tingsrätten bedömningen vem barnen ska bo hos? Påverkar de faktum att jag inte har något jobb den bedömningen?

Hej, och tack för din fråga!

Om ni båda har gemensam vårdnad om barnen så kan inte den ena föräldern ensam välja vart barnen ska bo. Barn som står under vårdnad av båda föräldrar måste komma överens om barnens boende alternativt låta en domstol avgöra boendesituationen.

Om föräldrar har svårt att komma överens om hur barnets tillvaro ska se ut kan en bra start vara att träffas för ett samarbetssamtal hos socialtjänsten för att se om det går att nå en överenskommelse med hjälp av samtalsstöd.

Respektive förälder kan även vända sig till tingsrätten och ansöka om stämning i det fall föräldrarna inte hittar en gemensam lösning enligt föräldrabalken (FB) 6:14a. Tingsrätten kan då besluta vem av föräldrarna barnet ska bo hos om de inte kan enas på egen hand.

Det som är avgörande för tingsrättens beslut är vad som är bäst för barnet enligt FB 6:2a st. 1. Tingsrätten ska särskilt beakta bland annat att barnen inte far illa samt barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Beroende på barnens mognad och ålder har barnens egen inställning betydelse.

Hur barnets boende ska se ut beror helt på det enskilda barnets situation och kan se olika ut från familj till familj. Att man är arbetslös innebär inte i sig att det är bättre för barnen att bo hos den andre föräldern. Barnets bästa kan emellertid påverkas om man t.ex. har en boendesituation som inte lämpar sig för ett barn.

Sammanfattningsvis kan din make inte ensam bestämma över var barnen ska bo om det föreligger gemensam vårdnad. Bedömningen av var barnet ska bo görs utifrån barnets bästa.

Med vänliga hälsningar,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas