Vem av vårdnadshavarna ska barnen bo hos?

Hej,

Jag och min man har just nu betänketid inför skilsmässa.

Maken säger att han ska vara boendeförälder till våra barn eftersom jag inte har ett jobb och har aktivitetsstöd. Har han rätt att bestämma om det? Hur gör tingsrätten bedömningen vem barnen ska bo hos? Påverkar de faktum att jag inte har något jobb den bedömningen?

Hej, och tack för din fråga,

Om ni båda har gemensam vårdnad om barnen så kan inte den ena föräldern ensam välja vart barnen ska bo. Barn som står under vårdnad av båda föräldrar måste komma överens om barnens boende alternativt låta en domstol avgöra boendesituationen.

Om föräldrar har svårt att komma överens om hur barnets tillvaro ska se ut kan en bra start vara att träffas för ett samarbetssamtal hos socialtjänsten för att se om det går att nå en överenskommelse med hjälp av samtalsstöd.

Respektive förälder kan även vända sig till tingsrätten och ansöka om stämning i det fall föräldrarna inte hittar en gemensam lösning enligt föräldrabalken (FB) 6:14a. Tingsrätten kan då besluta vem av föräldrarna barnet ska bo hos om de inte kan enas på egen hand.

Det som är avgörande för tingsrättens beslut är vad som är bäst för barnet enligt FB 6:2a st. 1. Tingsrätten ska särskilt beakta bland annat att barnen inte far illa samt barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Beroende på barnens mognad och ålder har barnens egen inställning betydelse.

Hur barnets boende ska se ut beror helt på det enskilda barnets situation och kan se olika ut från familj till familj. Att man är arbetslös innebär inte i sig att det är bättre för barnen att bo hos den andre föräldern. Barnets bästa kan emellertid påverkas om man t.ex. har en boendesituation som inte lämpar sig för ett barn.

Sammanfattningsvis kan din make inte ensam bestämma över var barnen ska bo om det föreligger gemensam vårdnad. Bedömningen av var barnet ska bo görs utifrån barnets bästa.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.